Tervetuloa kotisivulleni.

Olen eläkeläinen, entinen Yleisradion toimittaja, Suomen eduskunnan jäsen ja Euroopan Parlamentin jäsen. Kun en halua olla mikään ex, käytän itsestäntäni titteliä kauppatieteiden kandidaatti, vaikka en ole enää kandidaatti mihinkään toimeen.


Kommentoin maailman menoa näillä sivuilla ja siirrän niille myös uusia julkaistuja tekstejäni.

Laaja tekstintuotantoni ajalta, jolloin olin Euroopan Parlamentin jäsen, löytyy edelleen näiltä sivuilta jaoteltuna aihealuettain vasemman reunan linkkien takaa.  


Minuun saa yhteyden

sähköpostilla seppanen@kaapeli.fi 
puhelimitse (040-5211729)
kirjepostitse (Partiotie 33, 00370 Helsinki)


Elämää ja entropiaa

Ylläpitämäni Elämää ja entropiaa blogin pari uusinta kirjoitusta on nähtävissä suoraan tästä etusivulta. Kaikki blogi-kirjoitukset ovat selattavissa vasemman reunan 'Elämää ja entropiaa' -linkistä.

12.12.2007 19:23

Tänään allekirjoitettiin europarlamentissa uusi/vanha perusoikeuskirja.

Samassa yhteydessä koettiin salissa melkoinen hulina.

Ensiksi perusoikeuskirjasta, sitten vähän hulinoinnista.

Perusoikeuskirja valmisteltiin erityisesti sitä varten koolle kutsutussa konventissa. Siitä tuli melko ympäripyöreä paperi, jonka keskeinen idea oli se, että EU-kansalaisille ei saanut hyväksyä yhtään uutta oikeutta; sellaista, joka ei jo olisi jäsenmaiden hyväksymissä kansainvälisissä sopimuksissa ja julistuksissa.

Minun arvioni on, että Suomen kansalaiset eivät saa siinä yhtään uutta (perus)oikeutta. Sen hyväksyminen ei kuitenkaan mitään haittaakaan, kunhan vain pidetään kiinni laillisista menettelytavoista eikä vain showata.

Kun tämän päivän istunnon puheissa viitattiin siihen, että nyt EU-kansalaiset voivat viedä EU:n tekemät oikeuksien loukkaukset EY-tuomioistuimeen, se on ristiriidassa Euroopan Neuvoston Strasbourgissa toimivan ihmisoikeustuomioistuimen toimialan kanssa. Yleiseurooppalaisessa (siis yli EU:n ulottuvassa) Strasbourgin tuomioistuimessa tuskin katsotaan myönteisesti kilpailevan oikeusistuimen syntyyn.

Rohkenen epäillä, että kansalaiset saisivat oikeutta EY-tuomioistuimesta jäsenmaiden heihin kohdistamista perusoikeuksien rikkomuksista. En usko, että perusoikeuskirja on jäsenmaita sitova enemmän kuin niiden omat lait. Ja jos kansalaiset todella voivat viedä asiansa mainittuun Luxemburgin tuomioistuimeen, se menee tukkoon alle aikayksikön; onhan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessakin asioiden keskimääräinen käsittelyaika jo 8 vuotta. Sitä tukosta ei EY-tuomioistuin kestä - ja asioiden käsittely tulee sen lisäksi valittajille todella kalliiksi toisin kuin Strasbourgin ilmainen kanava.

Perusoikeuskirjan allekirjoitus Euroopan parlamentissa oli outo oikeudellinen tapahtuma. EU:n toimielinten neuvoston, parlamentin ja komission allekirjoituksilla ei siitä vielä tule jäsenmaita sitovaa asiakirjaa. Se pitäisi ratifioida sitä varten jokaisen jäsenmaan parlamentissa, ja sitä eivät kaikki valtiot ole valmiita tekemään. Niin ollen sillä ei ole perustuslain statusta.

Kun uudessa perustuslaissa ("Lissabonin sopimuksessa") on siihen viittaus yhdessä pykälässä, se voi sillä tavalla tulla lailliseksi. Pykäkäkirjauksen merkitystä kuitenkin vähentää se, että perustuslakiin mitä ilmeisimmin liitettiin julistus, jonka mukaan perusoikeuskirja "ei anna unionille minkäänlaista uutta valtaa tai tehtävää". Mitään merkittävää ei siis tapahtunut Portugalin pääministerin, europarlamentin puhemiehen ja komission puheenjohtajan allekirjoituksilla, ja tämän päivän allekirjoitustilaisuus oli vain yksi EU-show muiden joukossa. Tehtiin europropagandaa perusoikeuksilla, joita EU ei pysty turvaamaan.

Me emme tiedä, minkä version perusoikeuskirjasta toimielinten edustajat tänään allekirjoittivat.

Varmaankaan se ei ole se, jonka asianomainen konventti aikanaan valmisteli, koska sitä muokattiin perustuslakikonventissa uuteen uskoon siinä luulossa, että se voitaisiin lisätä perustuslakiin. Sekin versio on muutettu toiseen uskoon perustuslain edellisen version tultua hylätyksi kansanäänestyksissä.

Pitäen mielessä, että allekirjoitettua perusoikeuskirjaa ei ole ollut ennalta jaossa, muistutan tässä yhteydessä siitä, että huomenna allekirjoitettavaa "Lissabonin sopimusta" - eli perustuslakia - ei ole lainkaan olemassa valmiina (konsolidoituna) tekstinä: on vain sellaisia palapelikirjauksia ilman juoksevaa numerointia, joita ei ole koottu yhdeksi lukukelpoiseksi asiakirjaksi.

Demokratiaa olisi asioiden julkinen valmistelu.

Vielä pari sanaa istunnon hulinoinnista.

Tarkoitus oli, että me perustuslaista järjestettävän kansanäänestyksen puoltajat pukeutuisimme t-paitaan ja nostaisimme istunnossa esille kylttejä, joissa luki REFERENDUM! (eli kansanäänestys!).

(Ääri)oikeistolaiset mepit eivät tyytyneet sovinnaiseen mielenosoitukseen vaan alkoivat huudella puheiden aikana herjoja puhujille. Se ei ollut sopivaa käytöstä, vaan mitätöi myös meidän muiden rauhanomaisen halun muistuttaa euroeliittiä siitä, että EU:n jäsenvaltioiden kansalaisten suuri enemmistö haluaa kansanäänestyksen uudesta perustuslaista.

Kun tilaisuuden päätteeksi soitettiin EU-hymni, euronationalistit nousivat seisomaan, minä en, eivätkä ihan kaikki muutkaan (kun taas hulinoitsijat seisoivat valmiiksi). EU-hymnillä ei ole virallista asemaa, eikä EU ole (liitto)valtio, jolla olisi oma kansallislaulu. Tosin 16 maata on vaatinut lipun ja hymnin kirjaamista perustuslakiin, ja siitä saatetaan antaa huomenna Lissabonissa perustuslakiin liitettävä julistus. Paljonhan sitä julistellaan. Julistukset eivät ole lainvoimaisia asiakirjoja.

Hymnin johdosta ylös nouseminen ei ole muuta kuin EU:n valtioluonteen epävirallista pönkittämistä, mitä minä en suostu tekemään.