Europuolueet tulevat, UV 4/2004 PDF Tulosta Sähköposti

UV 4/2004

Europarlamentin budjetti ensi vuodelle on lähes 1,3 miljardia euroa.
Parlamentilla on toimipaikat Brysselissä, Strasbourgissa ja Luxemburgissa.
Sen palveluksessa on yli 5 000 työntekijää.

Kaksitoista kertaa vuodessa parlamentti pakotetaan täysistuntoihin Ranskan Strasbourgiin. Nämä Ranskan hallituksen vaatimuksesta tapahtuvat matkat maksavat veronmaksajille vuosittain runsaat 100 miljoonaa turhaa euroa.

Strasbourgiin on mentävä, koska niin on kirjattu EU:n perussopimuksiin, joita voidaan muuttaa vain yksimielisesti. Ranska ei luovu Strasbourgista.

Laajentumisen takia europarlamentti tarvitsee lisää toimitilaa, ja Brysseliin tulevan uuden rakennuksen rahoja on ensi vuoden budjetissa. Yhteensä 50 000 neliötä uutta toimitilaa maksaa 280 miljoonaa euroa ynnä toimintakulut.

Parlamentin rahoista maksetaan "eurooppalaisille" poliittisille puolueille europuoluetukea tänä vuonna 6,5 miljoonaa. Ensi vuoden budjetissa summa nousee 8,4 miljoonaan euroon.

EU:lle on valmisteltu perustuslaki, jolla kapitalismi perustuslakisoidaan unionin rakenteisiin. Sen markkinoimiseen EU-kansalaisille europarlamentti ehdottaa 7,5 miljoonaa euroa. Jotta kansat eivät äänestä "väärin", tarvitaan europropagandaa.

Politrukkivalta kasvaa

Parlamentin palveluksessa on parlamenttiryhmien puoluetyöntekijöitä, joita on enemmän kuin yksi jokaista parlamentin jäsentä eli 732 meppiä kohden. He ovat hyväetuista joukkoa, joka maksaa palkoistaan alhaista EU-veroa ja saa sen ohella muita etuja niin että nettotulo on yleensä suurempi kuin bruttotulo.

Europarlamentin jäsenillä eli mepeillä on käytössään henkilökohtaisten avustajien palkkaamiseen parlamentin rahaa 12 576 euroa kuukaudessa. Sen saa käyttää niin kuin hyväksi näkee, ja jotkut ulkomaiset mepit ovat palkanneet sukulaisiaan töihin.

Meppejä kesytetään taloudellisilla eduilla. Suomalainen meppi saa verottomien lentokulukorvausten ansiosta vähintäänkin 12 000 euroa kuukaudessa puhtaana käteen, ja jo se sosiaalistaa, saati europarlamentin muu toimintatapa.

Parlamentin jäsenten ohjesääntö antaa odotuttaa itseään. Viimeisimmän ehdotuksen mukaan meppien julkinen palkka nousisi 70 prosenttia eli lähes taivaisiin, mutta - siirryttäessä lentokulujen korvaamiseen todellisten kulujen mukaan - käteen jäävät tulot alenisivat ehkä 40 prosenttia. Nostamalla julkisia palkkoja ja alentamalla näkymättömiä kulukorvauksia lopetettaisiin laillinen kulukeplottelu.

Parlamentti oli julkisuuden kattilassa jo kypsynyt muutoksen puolelle, mutta uudistuksen torpedoivat viimeksi Saksan, Ranskan, Itävallan ja Ruotsin hallitukset sillä varjolla, että palkat nousevat. Unohdettiin asian toinen puoli: tulot alenisivat merkittävästi.

Palkkauudistus on ollut julkisuuden valokeilassa, mutta on asioita, jotka eivät ole.
Parlamentin byroo ehdotti tänä syksynä kullekin mepille avustajien palkkioihin lisää 2 000 euroa kuukaudessa. Se maksaa EU:n veronmaksajille yhteensä 17,5 miljoonaa euroa. Ehdotus hyväksyttiin budjettivaliokunnassa asiasta sen kummemmin meteliä pitämättä ja vastaan äänesti vain kolme jäsentä (Esko Seppäsen ohella myös meppikorruptiota Saksassa pöllytellyt Hans-Peter Martin).

Oikeisto ja sosialidemokraatit yrittivät saada budjettiin miljoona euroa meppien kirjeiden postimaksuihin, vaikka jäsenille maksetaan sitä varten runsaat kulukorvaukset.

Oikeisto yritti saada pari miljoonaa euroa valiokuntien seitsemäntoista puheenjohtajan lisäavustajien palkkaamiseen; saatiinhan parlamentin neljälletoista varapuheenjohtajalle jo viime vuonna omat ylemmän palkkaluokan ylimääräiset avustajansa (joiden palkkoja korotetaan nyt suuresti).

Useimmissa EU-maissa on käytössä ns. listavaali, eivätkä äänestäjät saa itse valita meppejä. Sitä kautta - ja europuoluevallan kasvun kautta - europarlamenttiin on syntymässä mepeistä itsestään riippumaton valta.

Se on vallankaappaus, jossa valittujen vastuu kansalaisille katoaa politiikan mustaan aukkoon.