26.1.2006 Tulosta
26.01.2006 14:00

Meillä Euroopan parlamentin Venäjä-valtuuskunnan jäsenillä oli kahden päivän ajan tapaaminen Venäjän duuman edustajien kanssa.

Venäläiset tulivat paikalle poikkeuksellisen isolla ja arvovaltaisella joukolla.

Keskusteltiin kiperistäkin kysymyksistä, joihin kuuluvat ihmisoikeudet Venäjällä. Alustin EU-puolen edustajana kyseisen keskustelun, ja alustukseni löytyy näiltä kotisivuilta osiosta "Europarlamentti".

Käyty keskustelu osoitti, että venäläisten itsetunto on taas vahva ja vaikeistakin asioista voidaan heidän kanssaan puhua.

On epäoikeudenmukaista kasata tämän päivän venäläisten syntisäkkiin kaikki kommunismin nimissä tehdyt hirmuteot. Sillä asialla ovat monet Baltian maiden ja Puolan edustajat. Samat edustajat vaativat lähes samassa yhteydessä Venäjän myyvän heille halpaa öljyä.

Euroopan neuvoston parlamentaarikkojen kokouksessa Strasbourgissa oli eilen - näiden maiden edustajien aloitteesta - ollut käsiteltävänä julkilausuma, jossa kommunistit rinnastettiin natseihin. Se oli hyväksytty äänin 99-42. Suositus, jonka mukaan Euroopan hallitusten pitäisi hyväksyä samanlainen julkilausuma ja käynnistää juridiset tutkimukset, ei saanut tarvittavaa kahden kolmasosan enemmistöä (85-50, 11 tyhjää).

Suomessa sellainen tutkimus sopisi käynnistää, mutta myös natsien liittolaisten osalta; olihan meillä huomattava joukko natsien kanssa liittoutumisen vastustajia jatkosodan aikana poliittisina vankeina, ja satoja teloitettiin.

Tänä päivänä pitää kuitenkin käydä vuoropuhelua Venäjän kanssa tämän päivän lähtökohdista.

Venäjä on EU:n näkökulmasta energiajättiläinen tavalla, joita kuvaan kotisivullani (mm. osiossa uusimmat tekstit) artikkeleissa "Öljyn maantiede" sekä "Venäjän ja Ukrainan kaasukriisi". Suomelle on lähinaapuruudesta suurta etua.