Europuoluetuen salakorotus, UV 1/2006 PDF Tulosta Sähköposti

EU:ssa on käytössä europuoluetuki.
 
Sitä maksetaan ylikansallisille europuolueille eli puolueiden puolueille.
 
Tänä vuonna puoluetuen korotus salakuljetettiin läpi europarlamentin hallinnon.

Jako meppien mukaan

Europuoluetukea maksettiin ensimmäisen kerran viime vuonna.
 
Niillä rahoilla, kahdeksalla ja puolella miljoonalla eurolla, puolueiden puolueet käynnistivät julkisesti rahoitetun eurotoiminnan. Europuolueet (ennen muuta oikeistolainen kansanpuolue EPP ja eurososialidemokraattinen PSE) olivat toki olleet olemassa ennenkin, mutta niiden toiminta oli rahoitettu viime vuoteen saakka salaa europarlamenttiryhmien budjeteista. Ne jäivät siitä kiinni tilintarkastuksissa.
 
Uutta europuoluetukea jaettiin "Euroopan laajuisille puolueille" sen perusteella, kuinka monta edustajaa niillä on europarlamentissa. Niiden meppien laskennallinen osuus puoluetukirahoista, joiden puolueilla ei ole europuoluetta, jaettiin niille, joilla oli. Rahaa ei jäänyt "yli".
 
Europuolueet ottivat europuolueettomien meppien osalta saamansa puoluetuen itselleen annettuna.

Uusi budjetti, uudet kujeet

EU:n vuoden 2006 budjetissa puoluetukeen oli varattu 8 594 000 euroa. Se hyväksyttiin - äänestyksen jälkeen - täysistunnossa jaettavaksi europuolueille.
 
Kun oli yleisesti tullut tietoon, että europarlamentilla oli jaossa ilmaista rahaa meppien pääluvun mukaan, myös eurokriitikot ja eurorealistit perustivat omat puolueensa. Sitä perusteltiin niin, että puoluetukirahoja ei pitänyt "lahjoittaa" yksinomaan europropagandan tekemisen tarkoituksiin.
 
Tämä aiheutti "vanhoille" puolueille ongelman: niiden saama raha supistuisi, jos samaa rahasummaa alkaisi jakaa uusia puolueita.
 
Politrukit päättivät säilyttää saamansa rahat entisen suuruisina. Se tapahtui korottamalla jaettavaa rahasummaa. Peruste oli, että "vanhat" europuolueet olivat jo tottuneet - ja totuttautuneet - tiettyyn rahantuloon.
 
Kun budjettiin oli kuitenkin merkitty vain 8 594 000 euroa, muodollisuudet hoidettiin kuntoon nopeasti ja tehokkaasti mutta salaa.

Temppu ja miten se tehtiin

Euroopan parlamentilla on jäsenmaiden hallitusten edustajien kanssa "herrasmiesopimus" siitä, että europarlamentti saa käyttöönsä 20 % EU:n hallintomenoista. Muut eivät kysele niiden rahojen perään.
 
Parlamentilla on ollut vaikeuksia saada kaikki raha kulumaan. Vuoden 2006 budjettiin merkittiin lähes 100 miljoonan euron varaus "odottamattomia" menoja varten.
 
Europuoluepukarit lähtivät liikkeelle siitä, että kun rahaa on, se otetaan käyttöön.
 
Yleisesti parlamentin budjettimenettelyssä toimitaan niin, että varauksissa olevan rahan saa jakoon europarlamentin budjettivaliokunnan päätöksellä, ns. rahansiirrolla. Ei tarvita mitään uutta budjetointia eikä täysistuntosalin päätöstä.
 
Tässä asiassa voitiin toimia sellaisen lyhyen kaavan mukaan. Parlamentin puhemiehistö, jossa istuvat europuolueiden miehet ja naiset, päätti esittää europuoluetuen korottamista niin että "vanhojen" puolueiden tuki jäi ennalleen huolimatta siitä että rahaa oli tullut jakamaan kaksi uutta europuoluetta.

Salassa julkisuudelta

Puoluetuen korotus tehtiin budjettivaliokunnan muissa esille tulevissa asioissa ilman minkäänlaista julkista huomiota.
 
Valiokunnan jäsenet ovat pääsääntöisesti europuolueiden miehiä ja naisia, ja siksi päätös oli lähes yksimielinen. Vastaan äänesti vain kolme meppiä: Esko Seppänen, yksi englantilainen ja yksi itävaltalainen.
 
Puoluetuen salakorotuksen puolesta äänestivät valiokunnassa suomalaiset Ville Itälä ja Kyösti Virrankoski, molemmat europuolueen miehiä.