Brysselin jätevedet, Hymy 8/2006 PDF Tulosta Sähköposti

Brysselin pohjasakkaa

Venäjän jälleensyntymisen aikoihin elokuussa vuonna 1991 matkailimme eduskunnan ympäristövaliokunnan kanssa Pietarissa. Tutustuimme paikallisiin jätevesiongelmiin. Pidimme niitä vakavina. Tsaarien ajalla rakennetuissa tammiviemäreissä muhivat paskat, joista eroteltiin vain hetekat ja ompelukoneet ennen vesien päästämistä Suomenlahteen. Sieltä ravinteet (ja myrkyt) kulkeutuivat saastuttamaan muun muassa Turun saaristoa.

Pietarin jätevesien puhdistamisessa on sittemmin edistytty, ja pieni Suomi on avustanut taloudellisesti suurten puhdistamojen rakentamista.

Seuraava avustuskohteemme on Suomen kaikkien euro- ja puheenjohtajamaauskovaisten pyhiinvaelluspaikka Bryssel?

Kysyin jätevesiasiaa EU:n komissiolta viisi vuotta sitten.

Silloinen ympäristö- ja nykyinen propagandakomissaari Margot Wallström vastasi, että "Belgia ei ole pannut ajoissa täytäntöön yhdyskuntajätevesien käsittelystä 21.5.1991 annettua neuvoston direktiiviä 91/271/ETY. Brysselin lisäksi useissa muissa Flanderin ja Wallonian suurissa taajamissa yhdyskuntajätevesiä ei edelleenkään käsitellä asianmukaisesti."

Viisi vuotta sitten yli miljoonan asukkaan Brysselin aluetta varten oli rakennettu jätevedenpuhdistamo, joka pystyy käsittelemään 360 000 asukkaan jätevedet. Toinen puhdistamo 1 100 000 asukkaan jätevesille oli vasta suunnitteluvaiheessa. Bryssel suunnitteli silloin voivansa korjata tilanteen direktiivin mukaiseksi vuoteen 2005 mennessä.

Komission vuonna 1998 aloittamat toimet johtivat Belgian tuomitsemiseen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa ensimmäisen kerran vuonna 2000.

"Koska Brysselin alue on määritelty alueeksi, joka johtaa jätevetensä haavoittumiselle alttiille alueelle, edellä mainitut direktiivin vaatimukset olisi pitänyt täyttää jo 31.12.1998 mennessä." Siitä syystä komissio oli aloittanut toisen EY-tuomioistuinkäsittelyn Belgiaa vastaan jo vuonna 1999.

Hitaita ovat kuitenkin euroherrojen kiireet ja voimaton on komissio EU:n direktiivien toimeenpanon valvonnassa.

Kysyin keväällä komissiolta, mikä on tilanne tänään: puhdistetaanko EU:n virkamiesten jätevesituotokset nyt direktiivin mukaan ennen niiden päästämistä Senne-jokeen?

Ympäristökomissaari Stavros Dimas vastasi (19.6.2006). Hänen mukaansa EY-tuomioistuin antoi vuonna 2004 (komission vuonna 1999 käynnistämässä jutussa) tuomion, jossa Belgian todettiin laiminlyöneen velvollisuutensa noudattaa täysimääräisesti edellä mainittua vuoden 1991 direktiiviä. Siinä vaaditaan keräämään ja käsittelemään yhdyskuntajätevedet kaikissa vähintään 10 000 asukkaan kaupungeissa. "Vaatimus jäi täyttymättä lähes 200:ssa Belgian kaupungissa Brysselin, Flanderin ja Vallonian alueilla."

Belgian vuoden 2004 lopussa komissiolle tuomion seurantaa varten toimittamat tiedot "eivät olleet täydellisiä eikä niiden perusteella voitu arvioida tuomion täytäntöönpanon täsmällistä tilannetta. Lisäksi useat vastauksissa annetuista määräajoista ylittivät ajan, jota voidaan pitää kohtuullisena tuomion täytäntöön panemiseksi."

Tilanne on näin ollen edelleen kestämätön.

"Brysselin eteläisen alueen jätevedenpuhdistamossa on suoritettu vuoden 2000 elokuusta lähtien veden biologista käsittelyä, joka kattaa 25 prosenttia taajaman saastekuormasta. Jäljellä olevan 75 prosentin osuuden saastekuormasta muodostavat jätevedet on tarkoitus jälkikäsitellä typen ja fosforin poistomenetelmällä Brysselin pohjoisosan jätevedenpuhdistamossa, jonka on määrä aloittaa toimintansa vuoden 2006 loppuun mennessä. Koska koko Belgian alue on nimetty haavoittumiselle alttiiksi alueeksi, direktiivin täysimääräinen noudattaminen edellyttää tietynasteista ravinteiden poistamista jälkikäsittelyllä."

Tällaisten vakavien puutteiden ja laiminlyöntien korjaamatta jättämisen oloissa meidän suomalaisten ei tarvitse hötkyillä, vaikka komissio haastaa Suomen EY-tuomioistuimeen Suomen huvivenesatamien jätteenkäsittelyn suunnitelmien laiminlyönneistä. Eikä pelottelu EY-tuomioistuimella saa johtaa suomalaisia pidättymään raatelijasusien tappamisesta; ampuivathan saksalaisetkin kesän alussa Baijerissa moneen sataan vuoteen ensimmäisen kerran nähdyn ainoan karhun.

Eurokraattien olisi syytä aloittaa direktiivien noudattaminen omista päästöistään.