Eurokraateilla on euroedut, UV 1/2007 PDF Tulosta Sähköposti
Euroopan unionissa palkkojen ja palkkioiden tarkistukset tehdään vuosittain.
 
Systeemi pitää sisällään palkankorotusautomaatin.
 
Joulukuun lopussa palkkoja korotettiin 2,3 % taannehtivasti 1.7.2006 alkaen.
 
EU:n vakinaisen virkamiehen alin palkka nousi 2 393 eurosta 2 448 euroon.

 Eurokratiassa on noin 60 pääjohtajaa, jotka saavat korkeinta listapalkkaa: 16 944,98 euroa kuukaudessa.
 
Komission jäsenen palkka on 112,5 % korkeimmasta listapalkasta (eli 19 063 euroa). Komission varapuheenjohtaja saa 125 % ja puheenjohtaja 138 % korkeimmasta virkamiespalkasta.
 
Veronsa virkamiehet maksavat EU:lle. Ne ovat huomattavasti alhaisemmat kuin jäsenvaltioissa. Veron, muiden pakollisten maksujen ja eläkemaksun pidätyksen jälkeen komission jäsenten arvellaan saavan puhtaana käteen noin 2/3 palkastaan.
 
Eurokraateilla - niin muodoin myös komissaareille - tärkeitä tulolähteitä ovat erilaiset - verottomat - lisät.
 
Brysselissä toimivista virkamiehistä noin 80 % saa erityistä ulkomailla asumisen lisää, joka on 16 % peruspalkasta. Se on verotonta tuloa.
 
Jos puoliso ei ole työssä, virkamiehille maksetaan erityistä kodinhoitolisää 496 euroa kuukaudessa. Lapsilisä jokaisesta huollettavasta lapsesta on 309 euroa ja opiskelijasta 233 euroa.
 
Lisäksi tulevat erilaiset siirtymiskorvaukset ja kalliin paikan lisät. Helsingissä työskentelevä EU-virkamies, joka maksaa veronsa Brysseliin, saa erityisen 16,6 prosentin palkanlisän. Vastaavasti halpojen elinkustannusten Virossa peruspalkka on 20,5 % alempi kuin Brysselin virkamiehillä.
 
Eläkkeistä maksetaan alhaista EU-veroa asuinpaikasta riippumatta.

Osansa saavat myös mepit

Europarlamentin jäsenille maksetaan palkka oman maansa kansanedustajan palkan mukaan.
 
Suomalainen meppi saa 12 kansanedustajavuodella 5 800 euroa kuukaudessa ja suomalaisten kansanedustajien eläke-edut.

Seuraavassa parlamentissa siirrytään yhtenäispalkkaan, joka on noin 7 000 euroa kuukaudessa, ja EU-eläkkeisiin.
 
Siihen asti suurin tulolähde on matkustus. Helsinkiläiselle mepille maksetaan jokaisesta Brysselin matkasta business-luokan matkalipun mukaan matkakuluja 1 923 euroa ynnä erityistä etäisyyskorvausta 381 euroa, vaikka matka olisi tehty halvalla lipulla turistiluokassa. Erotuksen meppi saa pitää itsellään. Seuraavassa parlamentissa siirrytään korvauksiin todellisten matkakulujen ja kuittien mukaan.
 
Päiväraha jokaiselta läsnäolopäivältä on 279 euroa.
 
Kulukorvaus ilman vastaavia kuitteja on 3 946 euroa kuukaudessa.
 
Kuitteja vastaan saa matkustaa työhön liittyviä mutta muuten korvaamatta jätettäviä matkakorvauksia 3 895 eurolla vuoden aikana.
 
Etuihin kuuluu vielä vapaaehtoinen eläkevakuutus, josta parlamentti maksaa keskimäärin kaksi kolmannesta ja meppi yhden kolmanneksen. Vakuutusmaksu on 1 118 euroa kuukaudessa, ja sitä vastaan meppi saa lisäeläkettä 60-vuotiaana, jos jää silloin eläkkeelle.
 
Parlamentin jäsen saa vapaasti palkata itselleen avustajia, ja heidän palkan- sekä sosiaalikulujen maksua varten hän saa käyttöönsä 15 496 euroa kuukaudessa.