Vaiettu mielipidetutkimus, UV 2/2007 PDF Tulosta Sähköposti

Kummallisen vähälle huomiolle jäi yleensä gallup-ystävällisessä suomalaisessa mediassa englantilaisen Open Europe-järjestön koko EU:n kattava mielipidetiedustelu.

           
Se julkistettiin Berliinissä EU:n (EEC:n) 50-vuotisjuhlien yhteydessä maaliskuun lopussa.

           
Tulokset taisivat olla epämiellyttäviä kotimaisille euronationalisteillemme?


Kansanäänestyksen puolesta

Oli haastateltu 17 000 eurokansalaista 27 EU-maassa.

Kun valmisteilla on - salassa - EU:lle uusi perustuslaki, joka lisää EU:n ylikansallista päätöksentekoa ja lisää EU:n valtaa jäsenmaiden asioihin, oli kysytty, pitäisikö sellaisesta perustuslaista järjestää kansanäänestys?


Suomalaisista 72 % oli sitä mieltä, että pitäisi, ja muista EU-kansalaisista vielä suurempi osuus eli keskimäärin 75 % oli sitä meiltä, että pitäisi.


Mitä eurokansalaiset sitten äänestäisivät, KYLLÄ vai EI?


Suomalaisista 63 % äänestäisi EI, kun taas muiden EU-kansalaisten keskuudessa tulos olisi tasapeli: 41%-41 %. Kuudessatoista jäsenmaassa tulos olisi EI, yhdessätoista KYLLÄ.


Ruotsalaisten (78 %), englantilaisten (67 %) ja itävaltalaisten (65 %) perustuslakikielteisyyden kompensoisi italialaisten (60 %), espanjalaisten (60 %) ja belgialaisten (59 %) EU-myönteisyys.


Tämän tutkimuksen mukaan ranskalaiset (50 %-37 %) ja hollantilaiset (41 %-38 %) äänestäisivät KYLLÄ, mikä taas on ristiriidassa näiden maiden kansallisten mielipidetutkimusten mukaan.


Saksalaiset muuten äänestäisivät EI äänin 52 %-40 %, ja siksi asiaa ei saksalaisilta voi kysyä kansanäänestyksessä.


EU:lle vähemmän valtaa

Kun kysyttiin, pitäisikö EU:lle antaa lisää valtoja, suomalaiset olivat kaikkien EU-maiden kansalaisista kaikkein kriittisimpiä: 67 % oli sitä mieltä, että EU:n valtaa pitäisi vähentää.


EU:ssa oltiin keskimäärin sitä meiltä 41 %.


Entä edustaako EU sitten tavallisia ihmisiä?


Suomalaista 63 % oli sitä mieltä, että ei edusta. Kaikista EU-kansalaisista keskimäärin 56 % oli sitä mieltä, että ei edusta. Tässä mielessä EU-kielteisimpiä olivat latvialaiset, unkarilaiset, ruotsalaiset, englantilaiset ja tshekit. Myönteisimpiä olivat maltalaiset, luxemburgilaiset, tanskalaiset (!), portugalilaiset ja romanialaiset.


Kun kysyttiin, että jos kahta asiaa saisi EU:ssa muuttaa, mitkä ne olisivat?


Silloin 45 % suomalaisista panisi EU:n vallankäytölle selvät rajat ja 43 % vähentäisi EU:sta tulevia säädöksiä ja lakeja.


Euro hyvä, markka huono

Suomalaisten mielestä euro on ollut sillä tavalla hyvä valuutta, että 59 % ei haluaisi palata omaan markkaan (kun taas 38 % haluaisi). Saksassa oltiin valmiita sikäläisen markan paluuseen suhteessa 54 %-44 %.


Muissa euromaissa enemmistö eli keskimäärin 49 % kansalaisista haluaisi palata omaan rahaan (ja 47 % ei).


Vain kolmessa (Romania, Malta ja Tanska) sellaisessa jäsenmaassa (14:sta) joissa ei ole käytössä euro, kansalaiset äänestäisivät kansanäänestyksessä omasta rahasta luopumisen puolesta.

           
Koko tutkimus löytyy osoitteesta: http://www.openeurope.org.uk