Kansanäänestysgallup, elokuu 2007 PDF Tulosta Sähköposti

JOHDANTO

Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta, jonka tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten suhtautumista siihen, pitäisikö Suomessa järjestää kansanäänestys EU:n perustuslaista. Tutkimus on toteutettu puhelinhaastatteluina 22.-31.8.2007 välisenä aikana. Tutkimuksen näyte edustaa maan 15-vuotta täyttänyttä väestöä pois lukien Ahvenanmaa. Haastattelujen kokonaismäärä on 1.000. Tutkimuksen otos on toteutettu monivaiheisella ositetulla otannalla.

Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

TNS Gallup Oy on toteuttanut tutkimuksen europarlamentaarikko Esko Seppäsen toimeksiannosta.

SUHTAUTUMINEN KANSANÄÄNESTYKSEEN

Tutkimuksessa kysymys esitettiin vastaajille seuraavassa muodossa: "EU:lle valmistellaan uutta perustuslakia, joka on omaamme ylempi. EU:n perustuslaki on tarkoitus saattaa voimaan vuonna 2009. Mitä mieltä olette; pitäisikö siitä järjestää maassamme kansanäänestys?"

Kaksi kolmesta (65 %) ilmoittaa, että Suomessa pitäisi järjestää kansanäänestys EU:n uuden perustuslain hyväksymisestä. Vajaa kolmannes (31 %) katsoo, että kansanäänestystä ei tarvita. Kansanäänestyksen suosio on suuri etenkin nuorten alle 35-vuotiaiden keskuudessa. Nuorista lähes kolme neljästä (74 %) haluaisi kansanäänestystä EU:n perustuslaista. Ikääntyneiden, yli 64-vuotiaiden keskuudesta löytyy keskimäärää enemmän (42 %) niitä, jotka eivät koe kansanäänestystä tarpeelliseksi.

Seuraava kuvio esittää tulokset: