Kansanäänestyksen puolustus, Kaleva 22.9.2007 PDF Tulosta Sähköposti

Valtaa kansoille!

EU liittovaltioituu.
 
Kun unionissa siirretään lainsäädäntövaltaa entistä enemmän ylikansalliselle tasolle eli europarlamentin ja ministereiden neuvostojen enemmistöpäätäntään, asukasluvultaan suuret maat jyrää meitin.
 
Niin tehdään EU:n uudella perustuslailla, jota valmistellaan salassa ja kiireellä; kiireellä siksi, ettei vastarinta ehtisi käynnistyä. Mainittu laki on - niin kuin muutkin EU:n lait - ensisijainen Suomen lakeihin nähden. Jos on ristiriidassa EU:n laki ja Suomen laki, EU:n laki pätee ja Suomen virkamiesten on pantava toimeen EU:n tahto.

 Kansanäänestysvaatimus sinänsä ei ole vastarintaa perustuslakia vastaan, vaan se on suoraa demokratiaa ja sanan täydessä merkityksessä kansanvaltaa, siis kansan valtaa.
 
Kun Suomen poliittinen eliitti kulkee narussa, jonka toisesta päästä pitävät kiinni bryssät, meillä ei haluta antaa valtaa kansalle. Kansalaiset omasta puolestaan haluaisivat omaamme ylemmästä EU:n perustuslaista kansanäänestyksen.
 
Se selvisi europarlamentin vasemmistoryhmän (GUE/NGL) teettämästä ja TNS Gallupin (Suomen Gallupin) elokuun lopussa toteuttamasta mielipidetutkimuksesta.
 
Vastaus oli yksiselitteinen: kaksi kolmannesta (65 %) suomalaisista haluaa kansanäänestyksen. Myönteisimpiä ajatukselle ovat alle 35-vuotiaat nuoret (75 %) ja kielteisimpiä yli 65-vuotiaat eläkeläiset (42 %).
 
Nuoriso otti voimakkaasti kantaa asiaan kansanäänestyksissä Ranskassa, Hollannissa ja Luxemburgissa. Niissä maissa tapettiin äänestämällä vanha perustuslakiesitys, ja nuorten enemmistö oli hylyn kannalla. He osasivat lukea propagandamateriaalin rivien välit. Suomessakin pitäisi oppia lukemaan EU-alamaisuutta myyvästä mediasta rivien välit.
 
Kansanäänestysgallupissa vasemmistoliittolaiset olivat kansanäänestykselle myönteisimpiä (85 %) ja kokoomuslaiset kielteisimpiä (43 %); kuitenkin kokoomuslaistenkin enemmistö (56 %) on kansanäänestyksen kannalla. Demareista 67 % ja kepulaisista sekä vihreistä 65 % halusi kansanäänestyksen.
 
Ammattiryhmistä myönteisin oli työväestö (74 %), kun taas vähiten myönteisiä olivat maanviljelijät (52 %) ja johtajat (53 %).
 
Tutkimuksen tulokset, joita ei ole Suomessa liiemmälti siteerattu, löytyvät kotisivultani (www.eskoseppanen.net).
 
Jos perustuslaista päättää vain eduskunta, mielipidetiedustelut eivät lupaa perustuslaille yleistä hyväksyntää. Lain kunnioituksen edellytys on aina sen legitimiteetti.
 
Muistissahan on myös kesäkuinen Taloustutkimus Oy:n mielipidetiedustelu, jonka mukaan 38 % suomalaisista piti EU:n perustuslain voimaantuloa epäsuotavana ja vain 23 % suotavana.
 
Perustuslaki on hyväksyttävä kaikissa maissa. Yhdenkin jäsenmaan EI panisi Saksan johdolla kuolleista ylösnousseen perustuslain uudenkin version historian roskatynnyriin. Se taas hidastaisi liittovaltion tuloa, ja siksi on salassa sovittu, että perustuslaista ei järjestetä kansanäänestyksiä (paitsi Irlannissa, jossa se on aina pakollinen siirrettäessä valtaa pois omasta maasta).
 
Niin on sovittu kansoja kuulematta.
 
Demokratiaa on tulla kuulluksi, ja sitä haluavat tässä asiassa kansalaiset. Yleiseurooppalaisen tutkimuksen mukaan (www.openeurope.org.uk) 75 % EU-maiden asukkaista haluaa kansanäänestyksen.
 
Sen vaatimuksen tueksi on perustettu kansanäänestysliike (www.x09.eu), jossa aloitteentekijöinä oli joukko meppejä kaikista europarlamentin poliittisista ryhmistä. Osa heistä äänestäisi KYLLÄ, osa EI. Kuitenkin näillä eri tavalla ajattelevilla ihmisillä on yhteinen tavoite: lisää demokratiaa eli kansanvaltaa!