Kylmää ay-kylpyä, Kaleva 28.1.2008 PDF Tulosta Sähköposti

Kylmää ay-kylpyä

Energiapaketti oli kuluneen viikon kova juttu Brysselissä.
 
Esille nousi myös hiilidioksidin päästökauppa, joka on EU:ssa sähköpörssikeinottelun Kemijoki. Se on huutokauppaprojekti, jolla ei vähennetä päästöjä vaan jaetaan ne uudelleen päästäjien kesken niin että vähäpäästöinen eurooppalainen teollisuus häviää markkinaosuuksia vapaapäästömaiden yrityksille. Haisee mätä vihreä.
 
Vähälle huomiolle on jäänyt, kun on jätetty, EU:n uusi perustuslaki, joka on tarkoitus hyväksyä jäsenmaissa ilman kansalaiskeskustelua. Siksi siitä 306-sivuisesta palapelistä ei ole tehty yhteenkoottua eli konsolidoitua versiota.

Ilman koostetta on mahdotonta selvittää sopimuksen sisältöä. Silti euronationalistit toivovat jäsenmaiden ratifioivan sen ensi tilassa, siis ennen kuin kansalaiset voivat siihen tutustua. Unkarin parlamentti täytti toiveen neljässä päivässä, ja se oli pelledemokratiaa.
 
Nykymuodossa ei perustuslaista ota pirukaan selvää, saati suomalainen kansanedustaja, jolla se ollaan hyväksyttämässä ilman yhteenkoostettua tekstiä.
 
Olisi kohtuullista kaikkien kansalaisten saada ennalta tietää, millainen on tämä perustuslaki, joka on omaamme ylempi.
 
Kaikki EU-lait ovat ylempiä kuin omamme.
 
Eivätkä vain lait, vaan myös kaikki EY-tuomioistuimen päätökset. Ne ovat EU:n ensisijaista lainsäädäntöä. Tuomioistuimen tapauskohtaiset ratkaisutkin ovat siis ylempiä kuin omat lakimme.
 
Jos ovat ristiriidassa EU:n laki ja Suomen laki, Suomen oikeuslaitoksen on tuomittava Brysselin lakien mukaan. Omien virkamiestemme on pantava täytäntöön EU-lait.
 
Laki ei ole muuta kuin hallitsevan luokan tahto, ja laki on niin kuin se luetaan. Eliitin tahdon tulkintamonopoli on EU:ssa EY-tuomioistuimella. Se on EU:n perustuslakituomioistuin ja korkein oikeus, eikä sen tulkinnoista voi valittaa.
 
Suomalainen ay-johto on ollut perinteisesti EU-uskovaista joukkoa à la eurodemarit. Kun Suomi liittyi EY:hyn, lähes kaikki SAK:n johtajat olivat KYLLÄ-puolella vastoin mielipidetutkimuksin selvitettyä jäsenistön enemmistön kantaa.
 
Ay-pamput ovat myös olleet EU:n perustuslain hyväksymisen puolella. Asiaa on markkinoitu niin, että se muka parantaa ammattiliittojen toimintaoikeuksia ja muka turvaa työtaistelujen laillisuuden.
 
EY-tuomioistuin pani joulukuussa Euroopan demarivetoisen ay-liikkeen kylmään kylpyyn päätöksillään ns. Viking Line- ja Waxholm-tapauksissa.
 
Kun Merimies-Unioni puolusti "Rosellan" suomalaisia työntekijöitä, se vaati lakon uhalla Viking Linea luopumaan suunnitelmasta ulosliputtaa alus pois Suomen lipun alta jonkun halpamaan työehtosopimuksen piiriin.
 
Viking Line haki ulosliputus- ja mukavuustyöehtokannalleen tukea EU-lainsäädännöstä ja vei asian kauppaoikeustuomioistuimeen Englannissa. Työnantaja voitti jutun. Oikeuden päätöksellä työtaistelutoimet olivat EU:n perussopimuksen vastaisia ja laittomia.
 
Kun ammattiliittojen mukaan oikeus työtaistelutoimeen työpaikkojen säilyttämiseksi on EU-lainsäädännön mukainen perusoikeus, työntekijäpuoli vei asian valitustuomioistuimeen. Se pyysi asiasta ennakkopäätöksen EY-tuomioistuimelta.
 
Se sanoi, että "työtaistelutoimen toteuttaminen lakko-oikeus mukaan lukien on tunnustettava perusoikeutena", mutta että "sen käytölle voidaan asettaa rajoituksia". Tehtiin selväksi, että Suomen työtaisteluoikeutta voidaan rajoittaa vieraan tuomioistuimen päätöksellä.
 
Pää on avattu EY-tuomioistuimen joulukuisilla päätöksillä pohjoismaisen ay-vallan murentamiselle. Uusi perustuslaki ei paranna tilannetta - ja joutaisi hylkyyn.