Meppilän kultapossukerho, UV 2/2008 PDF Tulosta Sähköposti

Meppilän kultapossukerho, UV 2/2008

Europarlamentin kultapossut eivät täydennä itse klubiaan, vaan kerhon jäsenet valitaan yleisillä vaaleilla.
 
Uudet jäsenet valitaan eurovaaleissa kesäkuussa 2009.
 
Samalla astuu voimaan uusi palkkausuudistus, joka lopettaa perusteettomat lentolippukorvaukset.
 
Se ei kuitenkaan olennaisesti alenna meppien nykyistä tulotasoa.

Kaikille sama palkka

Parlamentin jäsenen palkka on nykyisin sama kuin kansallisilla parlamentaarikoilla. Suomen tapauksessa se on viimeisimmän (1.5.2008) korotuksen jälkeen 6 300 verollista euroa kuukaudessa.
 
Uudessa parlamentissa siirrytään kaikille samaan (vuoden 2008 lukuun perustuvaa) 7 413 euron kuukausipalkkaan. Palkan määräytymisperuste on 38,5 % EY-tuomioistuimen tuomarin palkasta, joten se nousee muiden EU-palkkojen mukana.
 
Palkasta uusilta mepeiltä peritään alhainen (noin 30 prosentin suuruinen) eurovero EU:lle.
 
Jäsenmaat voivat periä palkasta lisäveron niin että mepin yhteenlaskettu vero vastaa kansallista veroa. Suomi käyttänee tätä oikeutta.

Matkakulukorvaukset

Suomalaismeppien suurin tuloerä kertyy nykyisin lentämisestä (eli entisen mepin Mikko Pesälän mukaan "perseellä" tienaamisesta).
 
Siitä maksetaan erityinen välimatka- eli kilometrikorvaus, joka Helsingin ja Brysselin välisillä (maakulkutien mukaan lasketuilla) 1901 kilometrin lennoilla on 391 euroa (edestakaiselta matkalta) ja 1 923 euroa lentolipun osalta.
 
Lennon saa itse järjestellä, ja käytännössä kaikki mepit lentävät turistiluokassa. Erotuksen könttäsummakorvauksen ja todellisen lipunhinnan väliltä saa meppi itselleen.
 
Kun lasketaan pois lomat ja vapaaviikot, joilla ei käydä Brysselissä, perusteetonta matkakulukorvausta on suomalaismepeille jaossa keskimäärin 5000-6000 euroa kuukaudessa.
 
Tämä rahastus loppuu seuraavassa parlamentissa, jossa lentoliput korvataan kuittien mukaan. Välimatkakorvaus kuitenkin säilyy, ja uutena matkustuskorvauksen lajina otetaan käyttöön matka-aikakorvaukset.
 
Ne maksetaan nykyisen 287 euron suuruisen päivärahan lisukkeena.

Ylisuuri kulukorvaus

Meppien parlamentilta saama yleinen kulukorvaus on jatkuvan korottelun ansiosta noussut 4 052 euroon kuukaudessa. Siitä ei makseta veroa eikä tarvitse esittää kuitteja.
 
Suomalaiset mepit käyttävät sitä kotimaan - eli oman vaalipiirinsä - matkakuluihin toisin kuin tehdään maissa, joissa mepeillä on ilmainen kotimaan matkustelu (esimerkiksi Saksassa ja Italiassa, joissa on suurimmat kansalliset parlamenttipalkat).
 
Kulukorvauksen käytöstä parlamentin säännöt sanovat, että se on tarkoitettu kotimaan matkakulujen ohella kattamaan ”pääasiassa toimistokulut, puhelinkulut, postituskulut sekä informaatioteknologian hankinnan, hallinnoinnin ja käytön kulut”.
 
On pantava merkille sana ”pääasiassa”. Se jättää kulukorvausten käyttötarkoituksiin monia määrittelemättömiä mahdollisuuksia.
 
Parlamentin käsittelyssä on tulevan parlamenttikauden palkkausuudistuksen sovellutusohje, jossa on kaksi ehdotusta kulukorvauksen käytölle.
 
Häviävässä (?) ehdotuksessa 50 % kuluista pitää näyttää toteen kuiteilla ja kirjanpidolla, kun taas voittavan (?) ehdotuksen mukaan kuluista pitää pitää summittaista kirjanpitoa siltä varalta, että joku niitä joskus tarkistaisi (mutta kukaan ei koskaan tarkista).

Avustajakorvaukset

Eurooppalaisessa mediassa käsiteltiin maaliskuussa laajasti parlamentin avustajakorvauksen käytöstä tehtyä sisäisen tarkastuksen raporttia. Siinä on paljastunut väärinkäytöksiä näiden rahojen käytössä.
 
Raportti ei ole julkinen, ja siihen ovat saaneet tutustua vain talousarvion valvontavaliokunnan jäsenet, jotka joutuneet sitoutumaan vaitioloon sen sisällöstä.
 
Raportti on perusteellinen, ja sen sisältö koskee enemmän sääntöjen ns. harmaata aluetta kuin varsinaisia rikkomuksia. Sääntöjen hengen mukaista ei ole se, että avustajakorvaukset ohjataan kotipuolueille ns. puoluetukena, ja se vaikka se ei ole europarlamentissa suoranaisesti kiellettyä, esimerkiksi Saksassa se on mahdollisesti laitonta puoluetukea maan oman lainsäädännön mukaan.
 
Ei ole myöskään kielletty palkkaamasta avustajiksi perheenjäseniä.
 
Englannissa se on yleinen käytäntö maan omassa parlamentissa. Niinpä useimmat englantilaiset mepit ovat tuoneet saman käytännön myös europarlamenttiin ja palkanneet töihinsä vaimoja, miehiä ja lapsiaan.
 
Varsinaiset laittomuudet liittynevät verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksamatta jättämiseen, mepin tai meppien itsensä hallinnoimien maksupalveluyritysten käyttöön rahojen jakamisessa (ja ohjaamisessa omaan käyttöön) sekä avustaja-kategorian ulkopuolisten henkilöiden kuten esimerkiksi lastenhoitajien palkkaamiseen näillä rahoilla.

Salakorotus

Avustajakorvauksen suuruus on tänä vuonna 16 914 euroa kuukaudessa.
 
Sitä korotettiin salassa 1 000 eurolla tämän vuoden budjetin käsittelyn loppuvaiheessa. Perusteluna käytettiin kokouksen ulkopuolisissa keskusteluissa "eurovaalitarpeita".

Lyhyt yhteenveto

Meppien kultapossukerhossa suomalaisjäsenen keskimääräinen käteen saatava raha on noin 14 000-15 000 euroa kuukaudessa, josta on maksettava työstä aiheutuvat - isohkot - kulut. Mitä vähemmän käyttää kuluihin, sitä suurempi on säästöön jäävä osuus.
 
Seuraavassa parlamentissa korvausperusteet muuttuvat siirryttäessä korvaamaan lentokulut kuittien mukaan.
 
Palkannousun ja uuden matka-aikakorvauksen ansiosta, sekä siirryttäessä korvamaan kotimaan matkat europarlamentin rahoista, uusien suomalaismeppien käteen saatava tulo ei olennaisesti laske.
 
Suomalaismepin erottaa monien muiden maiden mepeistä oma eurovaalijärjestelmämme. Kun useimmissa muissa maissa on listavaali, jossa puolue valitsee mepit, suomalaismepillä menee varmaankin 100 000 euroa vaalikampanjoimiseen, eikä valinta ole varma. Siitä epävarmuudesta ovat listavaalimaiden edustajat vapaat.
 
Monissa niissä maissa puolueet vaativat meppien tuloista ja avustajapalkkioista oman osansa listavaaliprovisiona.