Elämää ja entropiaa
13.04.2012 Tulosta
13.04.2012 05:40

Kirjoitin alkuviikolla Uuteen Suomeen blogin otsikolla ”Biljoona, biljoona, biljoona uroa”.

 

Idea lähti liikkeelle näistä maaliskuun lopun Suomen Pankin tasetiedoista:

Taseen loppusumma vuoden 2011 puolivälissä oli 32 167 miljoonaa euroa, ja siitä ”eurojärjestelmän sisäiset saamiset” olivat vastaavissa 9 945 miljoonaa euroa ja ”rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat” vastattavissa 8 067 miljoonaa euroa.

Maaliskuun lopussa 2012 luvut olivat muuttuneet ihan toisiksi: taseen loppusumma oli 107 457 miljoonaa, ”eurojärjestelmän sisäiset saamiset” 77 241 miljoonaa ja ”rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat” 80 307 miljoonaa euroa.

Näiden erikoisten kasvulukujen pohjalta tarkasteluun tulivat Euroopan Keskuspankin LTRO-halpatahaluotot Emu-maiden pankeille. Iso asia sekin.

Juttu sai Uudessa Suomessa ihan hyvän määrän tykkäämisiä ja suositteluja, tosin vähemmän kuin odotin, sillä asia oli raju.

Sitä ei kuitenkaan kommentoitu vastaavassa suhteessa. Olin hämmästynyt, sillä jutussa esitettyihin lukuihin sisältyy miljardien eurojen suuruiset tosiasialliset - mutta kansalta salatut riskit – Suomenkin veronmaksajille.

Mietipä itse. Tässä linkki jutun laajempaan versioon näillä sivuillani:

http://www.eskoseppanen.net/index.php?option=com_content&view=article&id=741&Itemid=300023

 
27.03.2012 Tulosta
27.03.2012 17:48

Tunnen Jari Sarasvuon neljännesvuosisadan takaa, jolloin hän pähkäili elämän tarkoitusta: ruvetako rikkaaksi vai jäädäkö toimittajaksi. Hän päätti ruveta rikkaaksi.

Tunnen Hannu Taanilan paljon pitemmältä ajalta. Hän puuhasteli paljon isompien asioiden parissa. Jos hän saisi tehdä ohjelmia Yleisradioon, mitä hän ei saa tehdä, hän olisi Suomen toiseksi paras taloustoimittaja professori Tuomo Pietiläisen jälkeen.

Jari aamulla Helsingin Sanomissa ja Hannu iltapäivällä saunassa herättivät minut huomaamaan, millaisen yhteisvastuukeräyksen Kataisen sikspäkki on panemassa toimeen: hyvätuloisten ansiotuloista peritään ensi vuonna Suomen köyhien hyväksi 115 miljoonaa euroa. Olin minä sen lehdistä lukenut, mutta se oli ollut pelkkää tajunnan virtaa ilman että ajatus olisi pysähtynyt tärkeään sanaan: ”ansiotuloista”. Rikas tuttava ja rakas ystävä herättivät minut unestani tähän uskomattomaan todellisuuteen: solidaarisuusvero peritään ansiotuloista mutta ei pääomatuloista!

Summa on samaa suuruusluokkaa kuin oli ollut tuotto siitä varallisuusverosta, joka demareiden valtiovarainministeri Eero Heinäluoman esittelystä poistettiin Suomen rikkailta vuodesta 2006 alkaen.

Kun siirryin lukemaan Yle-uutisten keräämiä viimeisimmän verotuksen tietoja pääomatulojen verotuksesta (http://yle.fi/tvuutiset/uutiset/upics/liitetiedostot/verot2010/Uusimaa_paaomatulo.htm), totesin, että meille on tulossa sellainen solidaarisuusvero, jonka Suomen rikkaat pystyvät kiertämään ottamalla yhtiöistään tulonsa pääomatuloina.

Ylen keräämien verotietojen mukaan meillä Uudellamaalla oli 164 kanssaihmistä, joilla oli pääomatuloja yli miljoona euroa. Heistä vain kolmanneksella (54) oli ansiotuloa yli sen rajan (100 000 euroa), jonka perusteella valtio aikoo periä hyvätuloisilta ansiotulonsaajilta mainittua solidaarisuusveroa. Kaksi kolmannesta Uudenmaan kaikkein rikkaimmista pääomatulonsaajista välttyy solidaarisuusverosta.

Sikspäkin verosolidaarisuuspakko ei ulotu esimerkiksi John Herman Dennis Lindelliin (pääomatulo 18 424 894 euroa),Karl Heikki Kyöstilään (15 222 029 euroa), Anja Kaarina Nybergiin (11 900 133 euroa), Janne Petteri Niskaan (10 378 086 euroa), Lars Robin Eljas Langenskiöldiin ( 8 047 073 euroa), Rafaela Violet Maria Seppälään (7 677 616 euroa), Anna Gabrielle Fromondiin ( 7 482 923 euroa), Lilli Sophie Louise Fromondiin (7 345 610 euroa), Eero Juhani Heliövaaraan (6 864 453) tai Stig Johan Robert Lival-Lindströmiin (5 972 170 euroa).

Näitä solidaarisuusveron miljoonajäniksiä on Uudellamaalla mainittujen kymmenen superjäniksen ohella 100 muuta, ja muualla lisää.

Kaiken kaikkiaan Suomessa on 335 pääomatulomiljonääriä, joilla käytännöllisesti katsoen kaikilla on ollut alhainen pääomatulojen veroprosentti 28 % tai 29 %. Heistä 229 jää solidaarisuusveron ulottumattomiin.

Paljonko muuten on sinun veroprosenttisi?

On hyvä muistaa, että näiden kansalaistovereidemme verotettavaan tuloon kohdistuu jo ennestäänkin erityisverohelpotuksia ja veroetuoikeuksia. Heidän saamistaan pörssiyhtiöiden osingoista 30 % on verotonta tuloa ja lopusta 70 prosentista menee 30 % veroa (sillä oletuksella että hallitus korottaa ensi vúodeksi veroprosenttia). Muiden yhtiöiden osingoista 60 000 euroa on omistajayrittäjille ja heidän perheenjäsenilleen verovapaata, eikä niistä mene muutoinkaan kuin 30 prosentin vero. Myyntivoitoista verovapaa osuus on 20-40 %.

Tähän viimeksi mainittuun hallituksen havaitsemaan epäkohtaan luvattiin solidaarisuusveron säätämisen yhteydessä parannus: verovapaa myyntivoitto-osuus nostetaan 50 prosenttiin muuttamalla ns. hankintameno-olettamaa. Se saattaa tuottaa valtiolle paljon suuremmat veromenetykset kuin mikä on ”solidaarisuusveron” tuotto!

Edellä olevan tekstin perusteella panen tässä lopussa lainausmerkit molemmille puolille tuota sanaa ”solidaarisuusvero” ja valmistaudun iloitsemaan hyvän hallituksen meille kansalaisille lupaamasta tuloerojen tasoittumisesta.

VATT:in laskelmien mukaan sikspäkin säästöpaketti tasoittaa  tuloeroja 0,04 prosentti- ja siis 0.4 promilleyksikköä. Vakuuttavaa, eikö totta?

 
23.03.2012 Tulosta
23.03.2012 20:11

 

Muutamia huomioita ajassa liikkuvista pienistä isoista asioista.

Pikku-uutinen nro 1:Sammon konsernijohtajan Kari Stadighin vetämä, kansallista pääomastrategiaa pohtinut työryhmä esittää pienten osinkojen jättämistä verovapaiksi. Tämä koskisi alle 2500 euron osinkoja.”

 

 

Kommenttini: Pörssiyhtiöiden osingoista 30 % on jo verovapaata tuloa. Lopusta 70 prosentista veroprosentti on 30-32 %. Muiden kuin pörssiyhtiöiden osingoista oli ennen 90 000 euroa perheenjäsentä kohden täysin verovapaata tuloa, mutta tämän vuoden alussa verovapaa määrä aleni 60 000 euroon. Tällaisesta verovapaudesta eivät hyödy yritykset vaan vain omistaja, joiden yhtiöiden osinkojen pilkkimisen ja yleisöltä myyntivoittojen kalastamisen tarkoituksia varten pörssit ovat olemassa.

 

 

Kokoomus on vaatinut alle 1 000 euron pörssiosakkeiden vapauttamista pääomatuloverosta. Stadigh, joka on tehnyt paljon siitä likaisesta työstä, jota on tarvittu kavereiden rikastuttamiseen lähtien liikkeelle Jaakko Pöyryn yhtiöiden kaappaamisesta pois Jaakko Pöyryltä ja päätyen tähän, mistä kirjoitan kirjassani ”Oma pääoma” (Into 2011):

 

 

"Ehrnrooth ja Stadigh möivät Uotilta kaappaamansa valmiin pörssiyhtiön Interbankin Björn Wahlroosin johtamalle Mandatum & Co:lle, joka rakensi sille perustalle pörssiyhtiö Mandatum Pankin. Sen hallintoneuvoston puheenjohtajaksi tuli Kari Stadighin isä Erik. Finvest sai Mandatumista viidenneksen osuuden ja oli pankin toiseksi suurin omistaja Wahlroosin jälkeen, mutta se rahasti osuutensa nopeasti pois. Wahlroos omasta puolestaan oli konsulttina, kun valtion pankki Leonia (entinen Postipankki) fuusioitiin yksityiseenvakuutusyhtiö Sampoon. Ikään kuin sen jatkoksi Sampo-Leonia osti Mandatumin. Siinä kaupassa Pöyryltä ja Finvestistä Sampo-Leonian varatoimitusjohtajaksi siirtynyt Kari Stadigh oli ostajien riveissä. Mandatumia omistaneen Finvestin ja Interbankin vanhana edunsaajana hänellä tuskin oli mitään sitä vastaan, että Sampo-Leonia maksoi Interbank/Mandatumista Wahlroosille ja muille myyjille kaksi kertaa markkinahintaa korkeamman hinnan. Monimutkaistako? Ei millään muotoa, jos hajuaisti on kunnossa, sillä niin selvästi tässä haisee kultalusikkapoikien Ehrnrooth-Stadigh-Wahlroos yhteinen oma etu. Se on kapitalismille ominainen haju.”

Sammon (ei pankin) toimitusjohtaja Kari Stadigh on nyt aloittanut ristiretken oikean pörssiuskonnon levittämiseksi omistamattomien piirien keskuuteen ja tekee likaista työtä valtion köyhdyttämiseksi verotulojen vähentämisellä yhtä suurella innolla kuin hän aikanaan toimi Henrik Ehrnroothin ja Björn Wahlroosin rikastuttamiseksi heidän uskonsoturinaan.

 

 

Ns. kehysriihestä pikku-uutinen n:o 2: "Riskinottoa lisätään myös nostamalla listaamattomiin pk-yrityksiin tehtävien sijoitusten hankintameno-olettama määräajaksi 50 prosenttiin."

 

 

Kommenttini: Abrakadabraa asioihin vihkiytymättömille? Suomeksi käännettynä se tarkoittaa, että yritysten myyntivoiton verovapautta kasvatetaan useissa tapauksissa 20 %:sta 50 %:iin. Onkohan se vasemmiston kuuluisaa "kaikki tulot samalle viivalle"-politiikkaa ja mahtoivatko kaikki asianosaiset tietää, mikä on hankintameno-olettama? Kokoomus kyllä tiesi, sillä se on vaatinut tätä veromuutosta pitkään. Nyt vaan kaikki joukolla myymään yrityksiä siitä saatavan verottoman rahan osuuden kasvaessa myyntihinnasta!

 

 

Ns. kehysriihestä pikku-uutinen n:o 3:Investointien lisäämiseksi säädetään teollisuudelle kaksinkertainen poistomahdollisuus vuoden 2014 loppuun asti.”

 

 

Kommenttini: Kun omistajat ovat saamassa paljon, tämä etuus palvelee yrityksiä itseään ja vapauttaa niitä veroista. Jääpähän enemmän jaettavaa omistajille.

 

 

Pikku-uutinen n:o 4: ”Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle 1. maaliskuuta 2012 hallituksen esityksen (HE 9/2012 vp) eläkelaitosten vakavaraisuutta koskevien säännösten muuttamiseksi” ja siinä ”yksityisten alojen työeläkelaitosten riskinkantokykyä ehdotetaan vahvistettavaksi uudella pysyvällä lailla, jonka tavoitteena on turvata työeläkelaitosten tuottava sijoitustoiminta.”

 

 

Kommenttini: Työeläkevakuutusyhtiöt ovat viime vuonna tuottaneet ehkä 10 miljardin euron arvonaleneman 140 miljardin euron rahastoilleen. Nyt ne saavat valtiolta pysyvän lain tähän saakka tilapäisillä laeilla hoidettuun taseiden sijoitustappioiden salaamiseen. Joudun sanomaan, että "ehkä" sijoitusten tuotto on alentunut10 miljardia. Viime vuoden tietoa nimittäin pantataan sivulla http://www.tela.fi/?pid=1180686453. Työeläkeyhtiöt ovat korporatistisen valtiovallan erityisessä suojeluksessa, eivätkä työmarkkinapamput omasta puolestaan ole mitään halpoja miehiä meille eläkeläisille meidän rahojemme sijoitustoiminnan hurlumhei-ukkeleina.

 
19.03.2012 Tulosta
19.03.2012 07:40
 

Palaan vielä kerran keskusteluun eutanasiasta.

 

 

 

Kyösti Rantasalo ehdotti Helsingin Sanomien yleisön osastossa 15.3. kansalaisaloitetta eutanasian laillistamisen saattamiseksi eduskuntakäsittelyyn. Lähetin hänelle vastauksen, jota lehti ei heti julkaissut mutta sitten julkaisikin (26.3). Koska asialla on yleistä merkitystä kansalaisaloitteen toteuttamisen näkökulmasta, tässä kirjoitukseni:

”Olen selvittänyt asiaa ja joutunut pettymään valtiovallan valmiuteen helpottaa aloitteen tekemistä.

Uskon, että ei olisi ongelma kerätä 50 000 kannattajaa aloitteelle, jos sen voisi allekirjoittaa netissä. Oikeusministeriö ei kuitenkaan ole valmistellut järjestelmää nettinimien keräämiselle, eikä sellaista ole tulossakaan ennen kuin aikaisintaan vuoden lopussa. Kaupallisista palvelimista ainakaan Soneralla tai Elisalla ei ole tuotetta kansalaisaloitteen nimien keräämiselle.

Ongelma on, että lain vaatimusten mukaan allekirjoitukselle tarvitaan henkilökohtainen tunnistautuminen verkkopankkitunnuksen tai teleoperaattorin mobiilitunnisteen avulla. Kansalaisaloitteen nimien kerääjille aiheutuisi kustannuksia siitä, että pankit perivät maksun pankkitunnuksensa käytöstä, eikä myynnissä ole henkilökohtaisia mobiilitunnisteita.

Tänään kansalaisaloitteen nimien kerääminen netin kautta tuntuu olevan teknisesti mahdoton tehtävä ja on vain odotettava oikeusministeriön ja viestintäviraston toimia laissa säädetyn kansalaisoikeuden turvaamiseksi käytännössä.

Aina on tietysti mahdollisuus kerätä paperisia kannattajakortteja. Niille on olemassa tarkat muotomääräykset, ja sen takia korttien kommunikoiminen potentiaalisille allekirjoittajille sekä niiden kerääminen ja säilöminen vaatii isohkon organisaation.

Niin hyvältä kuin kuulostaakin uuteen perustuslakiimme kirjattu (tässä tapauksessa eutanasian laillistamista koskeva) kansalaisaloite asian saattamisesta eduskunnan käsittelyyn, asia on vielä keskeneräinen.

Nyt tarvittaisiin nörttejä tuottamaan kansalaisyhteiskunnalle ratkaisu henkilötunnisteilla varmennettujen nimien nettikeräyksen ongelmaan.

Lienee helppoa kerätä netissä 50 000 nimeä – ja enemmänkin – tukemaan Rantasalon esille nostamassa asiassa niiden kansanedustajien mahdollisia lakialoitteita, jotka ovat valmiita sallimaan laillisen hyvän kuoleman (eutanasia = hyvä kuolema) sille pienelle joukolle joukostamme poistumassa olevia kanssaihmisiä, jotka omasta vapaasta tahdostaan haluavat lähtöapua sietämättömien kipujen lopettamiseksi. On kipuja, joita ei kyetä torjumaan lääkeaineilla, ja silloin ainoa inhimillinen vaihtoehto on eutanasia. Sen sijaan niiden kipujen lievittämiseksi, joissa lääketiede voi antaa apua, tarvitaan asianmukainen saattohoito koko maassa kaikille.

Pelkkä nimienkeruu asian puolesta ei kuitenkaan ole laissa mainittu kansalaisaloite.

Esko Seppänen

Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen , Helsinki”

 

Huomioni on kiinnitetty siihen, että jos varmennus pitää tehdä pankkitunnuksella, maassamme on huomattava määrä ihmisiä, joille pankit eivät korttia myönnä. Ei heitä voi jättää kansalaisyhteiskunnan ja -aloitteiden ulkopuolelle.

 

Omasta puolestani vielä sanon, että haluaisin lisätä yleisön osaston kirjoituksiin kirjoittajan niin toivoessa hänen sähköpostiosoitteensa. Sillä tavalla ne, jotka haluavat jatkaa keskustelua kirjoittajan kanssa ohi julkisten palstojen, voisivat pohtia käsilläolevaa asiaa edelleen. Itse asiassa monissa ulkomaan lehdissä on jo tällainen käytäntö.Tässä tapauksessa olisin halunnut kommentteja sellaisilta nörteiltä, jotka keksisivät tavan kerätä kansalaisaloitteen nimikirjoitukset netin kautta ilman kohtuuttomia kustannuksia. Tietysti keskustelua voidaan käydä myös julkisesti, mutta silloin tulevat vastaan lehden rajoitukset: yhdestä aiheesta ei keskustelu lehden palstoilla kauan jatku.

 
 
<< Alkuun < Edellinen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Seuraava > Loppuun >>