Elämää ja entropiaa
26.09.2013 Tulosta
26.09.2013 09:04

 

Tässä linkki kotisivuni juttuun, joka esitetään tänä iltana Kotkassa vasemmistonuorten avoimessa yleisötilaisuudessa. Siinä esitän perusteet sille, miksi minun mielestäni Suomen ei pidä erota Emusta nyt eikä yksin eikä Kreikan kanssa. Tai ainakaan minä en uskalla sitä ehdottaa enkä vaatia.

Linkki: http://www.eskoseppanen.net/index.php?option=com_content&view=article&id=790:euro-ja-ero-yhden-kirjaimen-ero&catid=17:talous&Itemid=31

 

 

 
01.09.2013 Tulosta
01.09.2013 10:14

 

 

Vasemmiston kuuluu olla köyhän puolella.

 

 

”Ken maasta hyisen hallan loi pellot viljavat, ken nosti tehdasvallan ja linnat korkeat, ken riemut rikkahille luo, vaan kyynelmaljan itse juo?”

 

 

Pidin eilen juhlapuheen Suomen Työväenpuolueen Forssan kokouksessa vuonna 1903 hyväksytyn Forssan ohjelman 110-vuotisjuhlassa.

 

 

Puhe ei ole mikään uusi sen ohjelman luonnos.

 

 

Tarkoitukseni oli osoittaa, että vasemmiston kyynelmaljaan on runsaan 100 vuoden aikana kertynyt monia sellaisia uusia murheita, jotka kaipaavat aatteellista pohdiskelua ja uusia linjauksia.

 

 

Puheen alussa muistelin historiaa.

 

 

Vasemmisto pihtisynnytettiin Ranskassa vuonna 1789 vaatimaan valtaa kansalle. Synnytyksen kätilönä toimi väkivalta. Vallankumouksen lapsena syntynyt vasemmisto on sen jälkeen toiminut 224 vuotta tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan puolesta. Kun sana ”vasemmisto” kuvasi alun perin Ranskan kansalliskokouksessa eli maailman ensimmäisessä parlamentissa istumajärjestystä puhemiehen näkökulmasta katsottuna, vasemmiston on oltava enemmän kuin pelkkä istumajärjestys.

 

 

Tänään vasemmisto on pelkkä istumajärjestys, isäntärengit isäntien pöydissä.

 

 

 

 

 

 

 

Tässä linkki puhetekstiini: http://www.eskoseppanen.net/index.php?option=com_content&view=article&id=787:naekoekohtia-vasemmiston-tilasta&catid=19:aate-ja-ismit&Itemid=33

 

 
18.08.2013 Tulosta
18.08.2013 19:27

 

Hesarin mukaan komission 8. varapuheenjohtajalle Olli Rehnille

puuhataan suojatyöpaikkaa Suomen komissaarin vaihtuessa

Kataiseen tai Stubbiin, ja Hesarissa uskotaan tosissaan, että

hänestä voisi tulla europarlamentin puhemies.

 

 

Rehnillä ei ole edes pienen pientä mahdollisuutta parlamentin

puhemieheksi. Sen viran ova perinteisesti jakaneet oikeistolainen

kansanpuolue ja demarit. Se on seurausta parlamentissa

käytössä olevasta d´Hondt-järjestelmästä, jolla parlamentin

virat jaetaan vaalien jälkeen. Tämä Rehnin arvopaikan lanseeraus

on pelkkä Hesarin kupla, lumeuutinen, toiveajattelua ilman

mitään toivoa. Rehnistä ei tule europarlamentin puhemiestä.

 

 

Että näin. Hesari on ajanut kepun miinaan.

 
06.06.2013 Tulosta
06.06.2013 07:45

Vasemmistoliitolla on puoluekokous viikon lopulla. Esille nousee kysymys puolueen saavutuksista hallituspolitiikassa. Siinä asiassa keskustelua herättänee  ns. kehitysriihessä toteutettu osinkoverouudistus.

 

En käy läpi teknisiä yksityiskohtia, vaan nostan esille uudistuksesta eräitä sellaisia asioita, joihin on julkisuudessa kiinnitetty vähän huomiota.    Merkittävin asia on yhteisöveron alennus, jonka seurauksena valtio menettää verotuloja noin 900 miljoonaa euroa. Se on lähes yhtä paljon kuin valtio menetti tuloja edellisen porvarihallituksen poistettua yrityksiltä kansaneläkemaksun. Yritykset ovat siis saaneet näillä kahdella päätöksellä parin miljardin euron verohelpotukset.

 

Poistoja rahoitetaan muiden valtion menojen tapaan muun muassa arvonlisäveron yhden prosenttiyksikön korotuksella. Se on erittäin epäsosiaalinen tapa maksattaa yritysten verohelpotukset kansalaisilla.

 

Yhteisöveron alennuksen vastapainoksi hallitus päätti tietyistä osinkoverotuksen muutoksista.

 

Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan osinkoveron korotus tuottaa valtiolle puolet (480 miljoonaa euroa) yhteisöveron alennuksesta. Siihen tulokseen päästään ottamalla huomioon alennuksen ”dynaamiset vaikutukset”, kun veron alenemisen seurauksena verotulojen arvioidaan valtiovarainministeriön hätäselitysten mukaan kasvavan yritysten voittojen kasvun seurauksena 390 miljoonaa euroa!

 

Se on silkkaa propagandaa, sillä tällaisia ”dynaamisia vaikutuksia” ei normaalisti käytetä valtion veropäätösten perusteluissa. Valtiontalouden tarkastusvirasto totesi niistä toukokuun alussa:

 

"Arviota yhteisöverouudistuksen dynaamisista vaikutuksista ei myöskään perustella. Tiedot ovat niin suppeita, ettei laskelmien perusteita ja luotettavuutta voida arvioida…”

 

Viraston mukaan valtiovarainministeriön eduskunnan tarkastusvaliokunnalle toimittama aineisto "ei vastaa Valtiontalouden tarkastusviraston käsitystä hyvästä ja riittävästä aineistosta, joka toimii välineenä finanssipolitiikan ja siihen kuuluvan veropolitiikan valmistelussa".

 

Kun Paavo Arhinmäki kirjoittaa, että ”osinkoverotuksella kerätään vuosittain 350 miljoonaa euroa aiempaa enemmän”, pidän arviota vääränä ja ylimitoitettuna. Vuoden 2011 verotilaston perusteella voidaan laskea, että hallituksen osinkoveropäätöksellä veron tuotto on enintään 250 miljoonaa euroa, todellisuudessa sitäkin vähemmän.

 

Kun oli käynyt ilmi, että hallituspuolueiden puheenjohtajien sopimaa osinkoveropäätös olisi merkinnyt kaikkein rikkaimmille osingonsaajille huomattavia veronalennuksia, syntyneen älämölön seurauksena alkuperäistä päätöstä korjattiin. Siinä yhteydessä on jäänyt julkisuudessa kokonaan huomiotta se, että korjausesitys vähensi valtion verotuloja ensimmäiseen esitykseen verrattuna noin 150 miljoonaa euroa!

 

Siltä osin toimittiin toiseen suuntaan kuin Paavo Arhinmäki arvioi. Hänen mukaansa korjausesitys lisäsi valtion tuloja 50 miljoonaa euroa, kun se todellisuudessa vähensi niitä mainitut 150 miljoonaa.

 

On selvää, että ei toteudu se hänen arvionsa, jonka mukaan ”yritys- ja osinkoveromuutokset tulevat laskelmien mukaan pienentämään tuloeroja”. Arvioin omasta puolestani päätösten dynaamisia vaikutuksia (minä voin niin tehdä mutta valtiovarainministerillä on normaalisti toisenlainen käytäntö) niin, että tuloerot eivät pienene muutettaessa yritysten veroja niiden omistajien entistä suuremmiksi ja entistä merkittävämmällä tavalla aliverotetuiksi osingoiksi.

 

Sen ohella on pantava merkille, että nimenomaan hallitus päätti lieventää valtiovarainministeriössä valmisteltuja osinkoveron kiristysehdotuksia. Vasemmistopoliitikotkin siis halusivat yhteisöveron alennuksen vastapainoksi kiristää osinkojen verotusta vähemmän kuin virkamiehet esittivät. Sen johdosta virkamiehet joutuivat tasapainottamaan hallituksen päätöksen edellä mainituilla ”dynaamisilla vaikutuksilla”. Päätökset piti saada näyttämään ulospäin tasapainoisemmilta tilanteessa, jossa hallitus ei pystynyt todellisuudessa vähentämään kestävyysvajetta eli pienentämään valtion velan kasvua.

Lisään tähän loppuun katkelman juuri lukemastani alan lehden (Arvopaperi 5/2013) Tallimestarin kolumnista:

"Hallitus kuvittelee, että säästyneet verot käytettäisiin investointeihin. Voi hevosen kaviot! Panen sarkahousuni pantiksi, ettei yhtään kannattavaa investointia jäänyt tekemättä nykyiselläkään veroprosentilla. Veroprosentin alennus on Windfall-voitto, joka siirretään sellaisenaan osakkeenomistajille."

"Ja osakesäästäjät julkeavat haukkua hallitusta huonosta päätöksestä. Kysehän on historian suurimmasta tulonsiirrosta kaikille pörssiyhtiöiden omistajille!"

Että näin sitä vasemmistossa pienennetään tuloeroja...

 

 

 
<< Alkuun < Edellinen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Seuraava > Loppuun >>