14.12.2005 Tulosta
14.12.2005 17:44

Tänään se lievensi esitystään ihan vähän, ja nyt Suomikin yritetään saada näyttämään voittajalta kun ei toteudukaan mainittu kauhuskenaario. Suomen nettomaksuosuus kasvanee sen 450 miljoonaa vuodessa, mihin Vanhanen suostui jo kesäkuun huippukokouksessa, eikä se ole meille edullista.

On vaikea uskoa, että Englannin uusi esitys hyväksytään sellaisenaan.

Se on todella tiukka, sillä puheenjohtajamaa ehdottaa budjetin maksumäärärahojen alentamista vähitellen 0,93 prosenttiin bruttokansantulosta (GNI) vuonna 2013. Se hyödyttää rikkaita maita. Englannin oman erityisalennuksen ohella suurten nettomaksajamaiden (Saksa, Hollanti, Ruotsi ja Itävalta) jäsenmaksualennukset jatkuvat, kun taas Suomen nettomaksuosuus kasvaa moninkertaiseksi.

Huippukokous on kuitenkin osto- ja myyntiliike. Sen johdosta Englannin esitystä vielä muokataan paikan päällä, ja sitkeimmät vastaanhangoittelijat palkitaan joko lisärahalla tai oman maksuosuuden alentamisella. Pitää toivoa, että Vanhanen - vastoin tapojaan - pitää Suomen puolta, eikä Englannin esitykseen väistämättömästi liittyvää rahasummien kasvua panna maksuun pienelle Suomelle.

Sokeriuudistuksessa Suomi oli "voittaja", kun se sai maksaa oman tuotannon säilymisen kansallisella tuella. Toivottavasti Suomi ei ole perjantai-iltana Brysselissä samanlainen "voittaja": meidän jäsenmaksuosuutemme kasvu estetään maksamalla omia EU-menojamme entistä enemmän omien veronmaksajiemme varoista.