18.12.2005 Tulosta
18.12.2005 08:48

EU-talouden suuntaviivoista vuosiksi 2007-2013 on nyt päätetty.

Suuri voittaja on Iso-Britannia, jonka erityisjäsenmaksualennus jatkuu. Vain sen kasvua leikattiin, mutta ei sitäkään kokonaan. Suomi maksaa tulevaisuudessakin osan Ison-Britannian jäsenmaksusta, ja Suomen osuus siitä on noin 150 miljoonaa euroa vuodessa.

Sen valtioneuvoston kanslian EU-propagandasihteeristön arvion mukaan, joka on esitelty sunnuntaiaamun Helsingin Sanomissa, Suomen nettomaksuosuus kasvaa noin 400 miljoonaan euroon vuodessa. Se on silkkaa europropagandaa. Siinä laskelmassa ei esimerkiksi ole täysin otettu huomioon mainittua Suomelle maksuun pantavaa osuutta Englannin nettomaksun alennuksesta.

Ei ole myöskään laskettu Suomen nettomaksuksi sitä noin 100 miljoonaa euroa, jonka Suomi perii ulkorajoillaan tullituloja EU:n puolesta. Ne rahat kuuluivat ennen EU-jäsenyyttä meille itsellemme, mutta nyt ne lähetetään Brysseliin.

Kun otetaan vielä huomioon se, että mitä ilmeisimmin Suomelta vähennettyjä maatalous- ja aluetukia ruvetaan maksamaan kansallisena tukena Suomen valtion budjetista omien veronmaksajiemme varoista, neuvottelutulos Brysselin huippukokouksessa on ollut meidän näkökulmastamme todella kehno.

Jo nykyisin Suomi maksaa maataloudelle kansallista tukea kolmanneksi eniten koko EU:ssa, ja vain suuret maat Ranska ja Saksa maksavat - absoluuttisin luvuin eikä vain suhteellisesti - näitä tukia omille maanviljelijöilleen meitä enemmän.

Kävi kuin sokerineuvotteluissa: Suomessa voi maatalous jatkua, jos suomalaiset maksavat sen itse. Muualla maanviljelyn tukiaiset tulevat pääosin EU:n budjetista.

Aivan hirmuista on se EU-propaganda, johta hallitus tänään levittää omista "saavutuksistaan". Tulos on huonompi kuin se esitys, jonka puheenjohtajavaltio Luxemburg valmisteli kesäkuussa ja jonka Suomen sanotaan hylänneen. Vielä yksi tällainen "torjuntavoitto", ja olemme hukassa, eli ne jyrää meitän.

Tarkkaa tietoa ratkaisun vaikutuksesta Suomen valtion budjettiin ei vielä ole, mutta kansainvälisessä mediassa Suomen nettomaksuosuuden sanotaan kasvavan enemmän kuin valtioneuvoston EU-sihteeristön propagandakone meille ilmoittaa.