21.12.2005 Tulosta
21.12.2005 10:43

Lehden pääuutissivun otsikko ”Ranska ja Hollanti tukevat nyt perustuslakia” oli harhaanjohtava, sillä siihen liitetyn tekstin perusteella syntyi vaikutelma, jonka mukaan näissä maissa nyt tuettaisiin niiden kansanäänestyksissä hylättyä perustuslakiesitystä. Siitä ei ollut kysymys.

Sellaisesta tulkinnasta varoitettiin mainitussa tutkimuksessa. Siinä korostettiin, että oli tutkittu missä määrin kansalaiset tukevat käsitettä ”Euroopan unionin perustuslaista”. Siinä nimenomaan todettiin, että ”se ei ole kannanotto keskustelun alaisena olevan nykyisen perustuslain sisältöön”.

Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että Ranskassa ja Hollannissa ei suhtauduta kielteisesti EU:n perustuslakiin yleensä. Sitä, miten näissä maissa suhtaudutaan Roomassa lokakuussa 2004 hyväksyttyyn perustuslakiesitykseen, mitattiin kansanäänestyksissä, ja niissä tulos oli kielteinen.

Toinen otsikko ”EU:n perustuslain kannatus nyt vahvaa Ranskassa ja Hollannissa” oli niin ikään mielestäni harhaanjohtava.

Jos tilannetta verrataan kevääseen 2005, käsitteen ”EU:n perustuslaki” kannatus on noussut Hollannissa 9 ja Ranskassa 7 prosenttiyksikköä. Mutta jos tilannetta verrataan vuoden 2004 syksyn vastaavaan tutkimukseen, saman - sisällyksettömän -  käsitteen kannatus on vähentynyt Hollannissa 11 ja Ranskassa 3 prosenttiyksikköä. Suomessa kannatus on samaan aikaan vähentynyt 9 prosenttiyksikköä.

Missään näistä mittauksista ei ole kysytty kansalaisten mielipidettä siihen esitykseen, jonka parissa Suomen eduskunta alkaa - ihan turhaan - puuhastella ensi keväänä. Kun EU:n demokraattisiin pelisääntöihin kuuluu se, että esitys piti hyväksyä jokaisessa jäsenmaassa, se on mennyt myös meillä hylkyyn Ranskan ja Hollannin kansanäänestysten perusteella. Hylätty mikä hylätty!

Eurobarometrin tutkimuksen perusteella ei voida sanoa, että ranskalaiset tai hollantilaiset olisivat muuttaneet mieltään myötämielisemmiksi hylkäämälleen konkreettiselle esitykselle.