23.03.2012 Tulosta
23.03.2012 20:11

 

Muutamia huomioita ajassa liikkuvista pienistä isoista asioista.

Pikku-uutinen nro 1:Sammon konsernijohtajan Kari Stadighin vetämä, kansallista pääomastrategiaa pohtinut työryhmä esittää pienten osinkojen jättämistä verovapaiksi. Tämä koskisi alle 2500 euron osinkoja.”

 

 

Kommenttini: Pörssiyhtiöiden osingoista 30 % on jo verovapaata tuloa. Lopusta 70 prosentista veroprosentti on 30-32 %. Muiden kuin pörssiyhtiöiden osingoista oli ennen 90 000 euroa perheenjäsentä kohden täysin verovapaata tuloa, mutta tämän vuoden alussa verovapaa määrä aleni 60 000 euroon. Tällaisesta verovapaudesta eivät hyödy yritykset vaan vain omistaja, joiden yhtiöiden osinkojen pilkkimisen ja yleisöltä myyntivoittojen kalastamisen tarkoituksia varten pörssit ovat olemassa.

 

 

Kokoomus on vaatinut alle 1 000 euron pörssiosakkeiden vapauttamista pääomatuloverosta. Stadigh, joka on tehnyt paljon siitä likaisesta työstä, jota on tarvittu kavereiden rikastuttamiseen lähtien liikkeelle Jaakko Pöyryn yhtiöiden kaappaamisesta pois Jaakko Pöyryltä ja päätyen tähän, mistä kirjoitan kirjassani ”Oma pääoma” (Into 2011):

 

 

"Ehrnrooth ja Stadigh möivät Uotilta kaappaamansa valmiin pörssiyhtiön Interbankin Björn Wahlroosin johtamalle Mandatum & Co:lle, joka rakensi sille perustalle pörssiyhtiö Mandatum Pankin. Sen hallintoneuvoston puheenjohtajaksi tuli Kari Stadighin isä Erik. Finvest sai Mandatumista viidenneksen osuuden ja oli pankin toiseksi suurin omistaja Wahlroosin jälkeen, mutta se rahasti osuutensa nopeasti pois. Wahlroos omasta puolestaan oli konsulttina, kun valtion pankki Leonia (entinen Postipankki) fuusioitiin yksityiseenvakuutusyhtiö Sampoon. Ikään kuin sen jatkoksi Sampo-Leonia osti Mandatumin. Siinä kaupassa Pöyryltä ja Finvestistä Sampo-Leonian varatoimitusjohtajaksi siirtynyt Kari Stadigh oli ostajien riveissä. Mandatumia omistaneen Finvestin ja Interbankin vanhana edunsaajana hänellä tuskin oli mitään sitä vastaan, että Sampo-Leonia maksoi Interbank/Mandatumista Wahlroosille ja muille myyjille kaksi kertaa markkinahintaa korkeamman hinnan. Monimutkaistako? Ei millään muotoa, jos hajuaisti on kunnossa, sillä niin selvästi tässä haisee kultalusikkapoikien Ehrnrooth-Stadigh-Wahlroos yhteinen oma etu. Se on kapitalismille ominainen haju.”

Sammon (ei pankin) toimitusjohtaja Kari Stadigh on nyt aloittanut ristiretken oikean pörssiuskonnon levittämiseksi omistamattomien piirien keskuuteen ja tekee likaista työtä valtion köyhdyttämiseksi verotulojen vähentämisellä yhtä suurella innolla kuin hän aikanaan toimi Henrik Ehrnroothin ja Björn Wahlroosin rikastuttamiseksi heidän uskonsoturinaan.

 

 

Ns. kehysriihestä pikku-uutinen n:o 2: "Riskinottoa lisätään myös nostamalla listaamattomiin pk-yrityksiin tehtävien sijoitusten hankintameno-olettama määräajaksi 50 prosenttiin."

 

 

Kommenttini: Abrakadabraa asioihin vihkiytymättömille? Suomeksi käännettynä se tarkoittaa, että yritysten myyntivoiton verovapautta kasvatetaan useissa tapauksissa 20 %:sta 50 %:iin. Onkohan se vasemmiston kuuluisaa "kaikki tulot samalle viivalle"-politiikkaa ja mahtoivatko kaikki asianosaiset tietää, mikä on hankintameno-olettama? Kokoomus kyllä tiesi, sillä se on vaatinut tätä veromuutosta pitkään. Nyt vaan kaikki joukolla myymään yrityksiä siitä saatavan verottoman rahan osuuden kasvaessa myyntihinnasta!

 

 

Ns. kehysriihestä pikku-uutinen n:o 3:Investointien lisäämiseksi säädetään teollisuudelle kaksinkertainen poistomahdollisuus vuoden 2014 loppuun asti.”

 

 

Kommenttini: Kun omistajat ovat saamassa paljon, tämä etuus palvelee yrityksiä itseään ja vapauttaa niitä veroista. Jääpähän enemmän jaettavaa omistajille.

 

 

Pikku-uutinen n:o 4: ”Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle 1. maaliskuuta 2012 hallituksen esityksen (HE 9/2012 vp) eläkelaitosten vakavaraisuutta koskevien säännösten muuttamiseksi” ja siinä ”yksityisten alojen työeläkelaitosten riskinkantokykyä ehdotetaan vahvistettavaksi uudella pysyvällä lailla, jonka tavoitteena on turvata työeläkelaitosten tuottava sijoitustoiminta.”

 

 

Kommenttini: Työeläkevakuutusyhtiöt ovat viime vuonna tuottaneet ehkä 10 miljardin euron arvonaleneman 140 miljardin euron rahastoilleen. Nyt ne saavat valtiolta pysyvän lain tähän saakka tilapäisillä laeilla hoidettuun taseiden sijoitustappioiden salaamiseen. Joudun sanomaan, että "ehkä" sijoitusten tuotto on alentunut10 miljardia. Viime vuoden tietoa nimittäin pantataan sivulla http://www.tela.fi/?pid=1180686453. Työeläkeyhtiöt ovat korporatistisen valtiovallan erityisessä suojeluksessa, eivätkä työmarkkinapamput omasta puolestaan ole mitään halpoja miehiä meille eläkeläisille meidän rahojemme sijoitustoiminnan hurlumhei-ukkeleina.