06.06.2013 Tulosta
06.06.2013 07:45

Vasemmistoliitolla on puoluekokous viikon lopulla. Esille nousee kysymys puolueen saavutuksista hallituspolitiikassa. Siinä asiassa keskustelua herättänee  ns. kehitysriihessä toteutettu osinkoverouudistus.

 

En käy läpi teknisiä yksityiskohtia, vaan nostan esille uudistuksesta eräitä sellaisia asioita, joihin on julkisuudessa kiinnitetty vähän huomiota.    Merkittävin asia on yhteisöveron alennus, jonka seurauksena valtio menettää verotuloja noin 900 miljoonaa euroa. Se on lähes yhtä paljon kuin valtio menetti tuloja edellisen porvarihallituksen poistettua yrityksiltä kansaneläkemaksun. Yritykset ovat siis saaneet näillä kahdella päätöksellä parin miljardin euron verohelpotukset.

 

Poistoja rahoitetaan muiden valtion menojen tapaan muun muassa arvonlisäveron yhden prosenttiyksikön korotuksella. Se on erittäin epäsosiaalinen tapa maksattaa yritysten verohelpotukset kansalaisilla.

 

Yhteisöveron alennuksen vastapainoksi hallitus päätti tietyistä osinkoverotuksen muutoksista.

 

Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan osinkoveron korotus tuottaa valtiolle puolet (480 miljoonaa euroa) yhteisöveron alennuksesta. Siihen tulokseen päästään ottamalla huomioon alennuksen ”dynaamiset vaikutukset”, kun veron alenemisen seurauksena verotulojen arvioidaan valtiovarainministeriön hätäselitysten mukaan kasvavan yritysten voittojen kasvun seurauksena 390 miljoonaa euroa!

 

Se on silkkaa propagandaa, sillä tällaisia ”dynaamisia vaikutuksia” ei normaalisti käytetä valtion veropäätösten perusteluissa. Valtiontalouden tarkastusvirasto totesi niistä toukokuun alussa:

 

"Arviota yhteisöverouudistuksen dynaamisista vaikutuksista ei myöskään perustella. Tiedot ovat niin suppeita, ettei laskelmien perusteita ja luotettavuutta voida arvioida…”

 

Viraston mukaan valtiovarainministeriön eduskunnan tarkastusvaliokunnalle toimittama aineisto "ei vastaa Valtiontalouden tarkastusviraston käsitystä hyvästä ja riittävästä aineistosta, joka toimii välineenä finanssipolitiikan ja siihen kuuluvan veropolitiikan valmistelussa".

 

Kun Paavo Arhinmäki kirjoittaa, että ”osinkoverotuksella kerätään vuosittain 350 miljoonaa euroa aiempaa enemmän”, pidän arviota vääränä ja ylimitoitettuna. Vuoden 2011 verotilaston perusteella voidaan laskea, että hallituksen osinkoveropäätöksellä veron tuotto on enintään 250 miljoonaa euroa, todellisuudessa sitäkin vähemmän.

 

Kun oli käynyt ilmi, että hallituspuolueiden puheenjohtajien sopimaa osinkoveropäätös olisi merkinnyt kaikkein rikkaimmille osingonsaajille huomattavia veronalennuksia, syntyneen älämölön seurauksena alkuperäistä päätöstä korjattiin. Siinä yhteydessä on jäänyt julkisuudessa kokonaan huomiotta se, että korjausesitys vähensi valtion verotuloja ensimmäiseen esitykseen verrattuna noin 150 miljoonaa euroa!

 

Siltä osin toimittiin toiseen suuntaan kuin Paavo Arhinmäki arvioi. Hänen mukaansa korjausesitys lisäsi valtion tuloja 50 miljoonaa euroa, kun se todellisuudessa vähensi niitä mainitut 150 miljoonaa.

 

On selvää, että ei toteudu se hänen arvionsa, jonka mukaan ”yritys- ja osinkoveromuutokset tulevat laskelmien mukaan pienentämään tuloeroja”. Arvioin omasta puolestani päätösten dynaamisia vaikutuksia (minä voin niin tehdä mutta valtiovarainministerillä on normaalisti toisenlainen käytäntö) niin, että tuloerot eivät pienene muutettaessa yritysten veroja niiden omistajien entistä suuremmiksi ja entistä merkittävämmällä tavalla aliverotetuiksi osingoiksi.

 

Sen ohella on pantava merkille, että nimenomaan hallitus päätti lieventää valtiovarainministeriössä valmisteltuja osinkoveron kiristysehdotuksia. Vasemmistopoliitikotkin siis halusivat yhteisöveron alennuksen vastapainoksi kiristää osinkojen verotusta vähemmän kuin virkamiehet esittivät. Sen johdosta virkamiehet joutuivat tasapainottamaan hallituksen päätöksen edellä mainituilla ”dynaamisilla vaikutuksilla”. Päätökset piti saada näyttämään ulospäin tasapainoisemmilta tilanteessa, jossa hallitus ei pystynyt todellisuudessa vähentämään kestävyysvajetta eli pienentämään valtion velan kasvua.

Lisään tähän loppuun katkelman juuri lukemastani alan lehden (Arvopaperi 5/2013) Tallimestarin kolumnista:

"Hallitus kuvittelee, että säästyneet verot käytettäisiin investointeihin. Voi hevosen kaviot! Panen sarkahousuni pantiksi, ettei yhtään kannattavaa investointia jäänyt tekemättä nykyiselläkään veroprosentilla. Veroprosentin alennus on Windfall-voitto, joka siirretään sellaisenaan osakkeenomistajille."

"Ja osakesäästäjät julkeavat haukkua hallitusta huonosta päätöksestä. Kysehän on historian suurimmasta tulonsiirrosta kaikille pörssiyhtiöiden omistajille!"

Että näin sitä vasemmistossa pienennetään tuloeroja...