16 hyvää syytä järjestää kansanäänestys, UV 3/2003 Tulosta

Monissa EU-maissa järjestetään kansanäänestys tulevasta perustuslaista. On mahdollista, että joissakin maissa kansa sanoo KYLLÄ maansa täysivaltaisuudelle mutta EI perustuslaille ja ylikansalliselle liittovaltion päätöksenteolle.

Irlanti ja Tanska äänestävät, koska niissä on kansallisen perustuslain mukaan äänestettävä, jos valtaa siirretään pois omasta maasta. Ranska ja Espanja ovat poliittisesti sitoutuneet kansanäänestykseen. Myös Portugalissa ja Itävallassa sellaista vaaditaan väkevästi. Kun Ruotsi ja Iso-Britannia kansanäänestävät jo EMU:sta, olisi kummallista, jos niissä ei äänestettäisi kansallista lainsäädäntöä ylemmästä EU:n perustuslaista. Englannissa pääministeri Blairin demarit kyllä sanovat, että heille riittää EMU-äänestys. Jos tulee kansanäänestys perustuslaista, sen Blair häviää vielä perusteellisemmin kuin omasta rahasta luopumisen. Monissa EU:n uusissa jäsenmaissa, joissa EU:hun liittyminen on hyväksytty kansanäänestyksissä selvin numeroin, arvellaan perustuslain ja siihen sisältyvän ajatuksen EU:n liittovaltioimisesta joutuvan paljon kriittisempään käsittelyyn. Monilla entisillä sosialistisilla mailla on kokemuksia siitä, mitä on elää keskusvallan alaisuudessa.

Seuraavassa 16 hyvää syytä sille, miksi Suomessa pitää järjestää kansanäänestys EU:n perustuslaista:

1. hyvä syy: Vanha EU, johon Suomi liittyi kansanäänestyksellä, lakkautetaan. Tilalle tulee uusi EU. Jos vanhaan liityttiin kansanäänestyksellä, uuteenkin pitää liittyä kansanäänestyksellä.

2. hyvä syy: Uusi EU on eri EU kuin mihin liityttiin kansanäänestyksellä. Uusi unioni käyttää toimivaltojaan yhteisöllisesti eli liittovaltion tavoin.

3. hyvä syy: On ääneenlausumaton EU:n poliittinen tavoite unionin tulla liittovaltioluonteiseksi supervallaksi USA:n hypervallan malliin. Siinä tarkoituksessa EU valtioidaan. Vain valtioilla on perustuslaki.

4. hyvä syy: EU:lle tulee oma oikeushenkilöllisyys ja se alkaa tehdä kansainvälisiä sopimuksia jäsenmaidensa nimissä. Jäsenmaat menettävät valtansa edustaa itse itseään neuvotteluissa.

5. hyvä syy: EU militarisoidaan. Perustuslakiin liitettävällä julistuksella EU:sta tehdään sotilasliitto. Jäsenmaat antavat sen käyttöön sotilaita, jotka muodostavat euroarmeijan. EU:ssa puolustus on myös hyökkäystä, ja perustuslain mukaan EU voi hyökätä toisiin valtioihin ilman YK:n mandaattia.

6. hyvä syy: EU:ssa päätökset ruvetaan tekemään pääsäännön mukaan määräenemmistöillä, ja sitä kautta jäsenvaltiot menettävät veto-oikeutensa (joka jää suurten maiden yhteiskäyttöön). Kun liityttiin vanhaan unioniin, jäsenmailla oli veto-oikeus itsensä näkökulmasta olennaisen tärkeisiin päätöksiin.

7. hyvä syy: Uudelle EU:lle tulee uusi toimivaltoja, jotka ovat pois jäsenmailta. Keskusvallalle siirretään uutta valtaa. Vallansiirto on yksisuuntainen, eikä sitä, mikä annetaan, saada enää koskaan palautetuksi takaisin.

8. hyvä syy: Perustuslakiin tulee joustolauseke, jolla valtaa voidaan siirtää lisää keskusvallalle ilman kaikkien kansallisten parlamenttien hyväksyntää.

9. hyvä syy: Perustuslaki on ylempi kuin kansallinen lainsäädäntö. EU:lle annettavien toimivaltojen määrä kaksinkertaistuu.

10. hyvä syy: EU:sta tehdään perustuslailla vapaus-, turvallisuus- ja oikeusalue, jossa tavoitteena on harmonisoida kaikkinainen lainsäädäntö. Kansalliset lait edustavat kansakunnan yhteistä muistia siitä, mikä on oikein ja mikä väärin, ja tätä kautta kansakunnat menettävät oikeudenkäytön historiallisen perimänsä ja lakiensa yleisen hyväksyttävyyden.

11. hyvä syy: EU:n perustuslaki on valmisteltu epädemokraattisesti ja epäedustavasti. Konventin esityksen saneli sen puhemiehistö, eikä konventin annettu äänestää loppuasiakirjasta. Jos hyväksytään konventin perustuslakiluonnos, hyväksytään epäparlamentaarinen tapa tuottaa kansallisvaltioille niiden omaa lainsäädäntöä ylempiä lakeja.

12. hyvä syy: Perustuslain valmisteluun sisältyy vallansiirto jäsenmaiden poliittisilta toimijoilta ylikansallisille poliittisille toimijoille. Europuolueet laillistetaan, ja tavoitteena on yhtenäinen eurovaalitapa. Se toisi Suomeen listavaalin, jossa puolueet - eivätkä äänestäjät - valitsisivat kansan edustajat.

13. hyvä syy: Uuteen unioniin perustetaan sellaisia toimielimiä, joita siinä ei ollut vanhaan liityttäessä. Sen johdosta tapahtuu vallan uusjakoa isojen maiden hyväksi. EU:lle tulee pysyvä presidentti, komissaarit pannaan kiertoon jäsenmaiden kesken ja Suomi menettää äänivaltaansa komission ohella myös Euroopan Keskuspankissa.

14. hyvä syy: Kansalaisilla ei ole tietoa perustuslaista.

15. hyvä syy: Monissa muissakin maissa perustuslaista järjestetään kansanäänestys.

16. hyvä syy: Vain kansanäänestyksellä perustuslakiin saadaan muutoksia, jotka palvelevat kansanvallan asiaa ja Suomen etua.