On pidettävä kiinni muutosesityksistä, UV 4/2003 Tulosta

Hallituksen HVK-selonteosta

UV 4/2003

Vanhasen hallitus antoi eduskunnalle 2.9 selonteon EU:n perustuslakikonventin tuloksista.

Valmistaudutaan hallitusten väliseen konferenssiin(HVK), joka alkaa lokakuun alussa.


Mitä tehdä epäkelvolle perustuslaille?


Hallitus esittää vähintään puolensataa varausta ja epäilyä konventin lopputulokseen ja aikoo esittää HVK:ssa lähes saman verran muutosesityksiä olennaisiin kohtiin perustuslain tekstissä.

Ongelma ei ole, että hallitus haluaa muutoksia konventin luonnokseen.

Ongelma on, että Suomen varaumat ja muutosesitykset hylätään - jos niistä edes pidetään kiinni. Perustuslakikonventissa Suomen edustajat eivät pitäneet kiinni muutosesityksistään.

Hallituksen onkin syksyn aikana vastattava kysymykseen, mitä tehdään sitten, kun käsissä on epäkelpo perustuslaki, joka voidaan vain hyväksyä tai hylätä.


Hyväksytään sellaisenaan?


Johtopäätös, jonka mukaan perustuslakiehdotus ”on suurimmalta osaltaan hyväksyttävissä sellaisenaan”, on täydellisessä ristiriidassa selonteon sisällön kanssa. Muuten ei voi tulkita niitä lukuisia kielteisiä ilmauksia, joita perustuslakiluonnoksesta selonteossa esitetään.

Kun oli ensin arvioitu väärin perustuslakikonventin luonne, nyt on vuorossa hallitusten välisen konferenssin luonteen väärä arviointi.

Hallitus ”painottaa konferenssin luonnetta aitona neuvotteluprosessina”. Saksan ulkoministeri Josef Fischer kävi kuitenkin jo opettamassa suomalaisille, ettei konventin luonnosta pidä muuttaa. Hän asettaa poliittiseen vastuuseen ja EU:n kirotukseen ne, jotka yrittävät aukaista valmiin paketin.


Sopimuksen oikeudellinen luonne


EU:n perustuslaki on niissä asioissa, joissa EU:lle on annettu toimivaltaa (ja uudessa perustuslaissa sen toimivaltojen määrä kaksinkertaistetaan), ylempi kuin kansallinen lainsäädäntö, ylempi kuin kansalliset perustuslait.

Vanhasen hallitukselle EU:n perustuslaki on kuitenkin vain ”kansainvälisoikeudellinen sopimus”, jolla ei ole perustuslaillisia vaikutuksia.

On mielenkiintoista nähdä, mitä mieltä asiasta ovat ns. valtio-oppineet. Taipuuko Suomen perustuslaki eliitin poliittisen tahdon edessä?


Luja luottamus yhteisömetodiin


Suomi on ajautunut EU-politiikassaan umpikujaan. On luotettu ns. yhteisömenetelmään ja on pönkitetty komission vahvaa valtaa unionissa. Siltä linjalta poiketaan, kun hallitus nyt hyväksyy EU:hun presidentin viran. Sen myötä suuret maat heikentävät komission valtaa, eikä tule sellaista keskusjohtoista liittovaltiota, jota Lipponen haluaa.

Kuitenkin selonteossa vannotaan sanallisesti edelleen yhteisömetodin nimeen ”unionin toimintakyvyn turvaamiseksi”. Umpikujasta ei edes yritetä päästä ulos.


Tarvitaan kansanäänestys


Hallituksen selonteko on pääosin hyvä ja asiallinen. Arvostelu ja varaukset ovat hyvin perusteltuja. Syksyn mittaan ajaudutaan kuitenkin ongelmiin. Suomea ei kuunnella.

Suomalaisten kuulemiseksi olisi maassamme järjestettävä - monien muiden maiden tapaan - kansanäänestys. Sen Vanhanen ja Tuomioja ovat jo kiirehtineet torjumaan.

Valitettavasti emme voi luottaa näiden herrojen voimaan saada aikaan muutoksia muiden kirjoittamaan perustuslakiin.

On mobilisoitava koko kansa heidän avukseen.