Puolustus ei ole hyökkäystä, UV 1/2004 Tulosta

UV 1/2004 

EU:n perustuslakiin kirjattiin yhteinen puolustus.

Siihen liittyvät turvatakuut velvoittavat jäsenmaat auttamaan toinen toistaan, jos toiseen EU-maahan hyökätään.

Samaan artiklaan on kirjoitettu myös Nato, ja Suomen tie Natoon kulkee tämän EU:n turvatakuuartiklan kautta.

Yhteinen puolustus

EU:n perustuslakia valmistellut konventti kirjasi siihen määräyksiä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) lisäksi yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta (EYTPP), joka "johtaa yhteiseen puolustukseen, kun Eurooppa-neuvosto yksimielisesti niin päättää".

Vielä Amsterdamin sopimuksessa se "voi johtaa yhteiseen puolustukseen, jos Eurooppa-neuvosto yksimielisesti niin päättää". Kannattaa panna ero merkille.

Euroopan Nato-maat varautuvat alueidensa puolustamiseen Naton kautta. Ne ovat antaneet maanpuolustusjoukkojaan Naton johtoon ja komentoon. Sitä kautta EU:n yhteinen puolustus - sanan puolustus-merkityksessä - on Nato-puolustusta.

Itsenäinen puolustus

Turvallisuutemme perusta on ollut sotilaallinen liittoutumattomuus.
Vanhan puolueettomuuspolitiikkamme pohja pitää ja peruslinja kestää: on toimittava niin, että muut eivät voi vetää meitä konflikteihinsa, joihin me emme halua itse osallistua.

Suomessa on perinteisesti lähdetty siitä, että oman maan puolustus hoidetaan itse. Nykyisen hallituksen ohjelmaankin on kirjattu "itsenäinen puolustus".

Maanpuolustusta tarvitaan ulkoista uhkaa vastaan. Sitä ei ole tänään, eikä sellaista ole näköpiirissäkään, jos hoidetaan omat asiat viisaasti.

Turvatakuut

Perustuslakikonventti ehdotti perustuslakiin liitettäväksi julistuksen. Ehdotettiin, että jäsenmaat antavat sillä tavalla toinen toisilleen keskinäiset turvatakuut.

Sitä varten EU-maiden tulee tehdä läheisempää yhteistyötä, jossa konventin selitystekstien mukaan "halukkaat jäsenvaltiot voisivat jatkaa unionin puitteissa sitoumusta, jonka ne ovat jo tehneet Brysselin sopimuksen V artiklan puitteissa". Brysselin sopimus on Nato-yhteensopivan Länsi Euroopan Unionin (WEU) perustamissopimus, jossa maat antavat toinen toisilleen turvatakuut.

Näin "keskinäinen puolustus voitaisiin ottaa perustuslain viralliseksi osaksi".
Kun EU-maiden toinen toisilleen antamat turvatakuut tulevat Naton kautta myös USA:n lunastettaviksi, USA ei antane turvatakuita ja täsmäaseita muiden suojaksi takaoven kautta vaan vaatinee kaikkien kulkemista pääovesta Natoon.

Puolustusvoimain komentaja Juhani Kaskeala sanoi jo syksyllä, että turvatakuut edellyttävät Suomen liittymistä Natoon.

Jotkut sotasosialidemokraatit paheksuivat amiraalin lausuntoa ja sanoivat, ettei sotilaiden kuulu paljastaa sitä, mistä tässä on kysymys. Heidän tarkoituksensa on lopettaa Suomen sotilaallinen liittoutumattomuus, ja se käy helpommin epäsuorasti EU:n kautta kuin menemällä suoraan Natoon.

EU:n kautta Natoon?

Konventti ehdotti turvatakuiden hyväksymistä julistuksena, jota jäsenmaiden ei olisi ollut pakko allekirjoittaa.

Jos Suomessa luultiin, että turvatakuista selvitään jättämällä konventin ehdottama julistus allekirjoittamatta, poliittisen eliitin yllätys oli suuri, kun puheenjohtajamaa Italian johdolla turvatakuut kirjoitettiinkin julistuksen sijasta itse perustuslain tekstiin.

Suomi hyväksyi sen, että niin tehdään. Se yritti pehmentää tekstiä maininnalla "tämä ei vaikuta tiettyjen jäsenvaltioiden turvallisuus- ja puolustuspolitiikan erityisluonteeseen".

Lisäys ei kuitenkaan poista Suomen sitoutumista Nato-mallisiin turvatakuisiin. Sen hyväksyminen ei muodostanut ongelmaa enemmistölle, joka on jo antanut toinen toisilleen tuplaturvatakuut Naton ja WEU:n kautta.

Se kirjasi samaan artiklaan Naton.

Turvatakuuartikla (light)

Suomi hyväksyi EU:n ulkoministereiden kokouksessa Brysselissä 8-9.12.2004 Nato-yhteensopivat turvatakuut. Niin ollen EU:n yhteinen puolustus ei ole Nato-vapaa vaan sidoksissa Natoon.

Artikla kokonaisuudessaan kuului seuraavasti.

"Jos jokin jäsenvaltio joutuu alueeseensa kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, muilla jäsenvaltioilla on velvollisuus antaa sille apua kaikin käytettävissä olevin keinoin Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 51 artiklan mukaisesti. Tämä ei vaikuta tiettyjen jäsenvaltioiden turvallisuus- ja puolustuspolitiikan erityisluonteeseen.

Tämän alan sitoumusten ja yhteistyön on edelleen oltava Naton puitteissa tehtyjen sitoumusten mukaisia, ja Nato on jäseninään oleville valtioille niiden yhteisen puolustuksen perusta ja sitä toteuttava elin."

Tällaisten sanamuotojen kautta on liittoutumattomuuden tie - uskottavuuden osalta - kuljettu loppuun?

Natoon otetaan uusia jäseniä seuraavan kerran vuonna 2006. Ovi on auki Suomelle, sanotaan amerikkalaisten sanovan.

Kansanarmeija on puolustuksen perusta

Sitä, että Suomessa on yleinen asevelvollisuus ja sitä kautta kansanarmeija, tarvitaan oman maan puolustamiseen, vaikka minkäänlaista uhkaa ei olisikaan näköpiirissä.

Se on halpa tapa puolustaa omaa maata.

Kalliimpaa on alkaa kouluttaa sellaisia erikoisjoukkoja kriisinhallinnan tarpeisiin, joita tarvitaan ulkomaisiin sotaretkiin. Asevelvollisuutta tarvitaan oman maan puolustamiseen, palkkasotilaita ulkomaisiin (hyökkäys)tehtäviin.