Paluumuuttajien asiassa Suomi oikeuteen, UV 2/2005 Tulosta

UV 2/2005

EU:n komissio on haastanut Suomen EY-tuomioistuimeen vastaamaan ns. paluumuuttajien verotussäännöstön väärästä tulkinnasta.

Taustalla on meppi Esko Seppäsen ja kansanedustaja Esko-Juhani Tennilän kaksi vuotta sitten komissiolle tekemä kantelu siitä, miten Suomen viranomaiset tulkitsevat väärin EU-lainsäädäntöä perimällä sairausvakuutusmaksua Ruotsin eläkkeistä.

Kantelun mukaan pienikin eläke Suomesta yhdistettynä Ruotsin eläkkeeseen voi johtaa siihen, että sairausvakuutusmaksu peritään koko eläketulosta. Kantelijoiden mukaan ”yhdenvertaisuuden toteuttaminen tällaisissa tapauksissa edellyttää, että Suomen viranomaiset pidättäytyvät kokonaan perimästä sairausvakuutusmaksua Ruotsin eläkkeestä”.

EU:n komissio on nyt samaa mieltä. Se on 9.3.2005 lähettänyt Suomelle haasteen neuvoston asetuksen (ETY) n:o1408/71 rikkomisesta.

On todennäköistä, että Suomi häviää tämän jutun EY-tuomioistuimessa.

Se ei kuitenkaan ratkaise varsinaista ongelmaa: Suomen perimää lisäveroa Ruotsista tulleiden lähes 20 000 paluumuuttajan eläkkeestä. Eläkkeestä on jo maksettu vero Ruotsiin, mutta Suomi lisää Ruotsin eläkkeen Suomesta saatuihin tuloihin ja verottaa yhteissummasta. Sen johdosta useat paluumuuttajat ovat verotuksen suuria häviäjiä.

Valitettavasti EU:n komissiolla ole toimivaltaa varsinaisiin veroihin, vaan ne ovat jäsenmaiden toimivallassa. Tässä asiassa Suomi ja Ruotsi ovat tehneet keskinäisen verosopimuksen, jota Ruotsi tulkitsee sinne palanneiden eduksi mutta jota Suomi tulkitsee tänne palanneiden tappioksi.

Tilanteen voi muuttaa toiseksi vain Suomen eduskunta, jolta puuttuu siihen tahtoa.