Väärin privatisoitu, Hymy 5/2007 Tulosta

Privatisointipäivitys

Varoitus: Juttu sisältää paljon numeroita, joihin perehtyminen on älyllisesti palkitsevaa mutta moraalisesti mieltä kuohuttavaa.

USA:n presidentti George Walker Bush saa hyvää palkkaa: 400 000 dollaria eli noin 270 000 euroa vuodessa. Sen hän saa kansantuotteeltaan 12 000 000 000 000 dollarin kansantalouden johtamisesta, ja siinä kaikki.

Se on vähän verrattuna siihen, kuinka paljon ansaitsee - miten epäkelpo onkaan tämä sana tässä yhteydessä! - tuloa Fortumin toimitusjohtaja Mikael Lilius. Hänen palkkansa oli viime vuonna 796 000 euroa.

Lilius on sen päälle saanut viime vuosina merkitä Lipposen hallituksen hänelle lahjoittamilla optioilla 1 080 000 Fortumin osaketta, nykyarvoltaan lähes 25 miljoonaa euroa. Niistä hän ei ole maksanut juuri mitään.

Ei tässä kaikki.

Lilius saa ensi vuonna vuosien 2003-2005 "osakeohjelman" mukaan ilmaiseksi mutta verottomasti 32 235 yhtiönsä osaketta, tämän päivän pörssiarvoltaan 700 000 euroa, ja vuonna 2009 vielä 14 405 osaketta lisää. Fortum maksaa verot - sähkön hinnankorotuksilla? - näistä Liliukselle ja muille johtajille annettavista osakkeista heidän puolestaan.

Kaikki tämä on kuitenkin vain pikkurahaa verrattuna siihen, miten paljon valtio on hävinnyt - eli me olemme hävinneet - väärin privatisoidun valtion omaisuuden takia.

Kun Imatran Voima ja Neste yhdistettiin vuonna 1998 Fortumiksi, valtio möi yksityisille sijoittajille 19.9 % uuden yhtiön osakkeista (hintaan 5,38 euroa/osake) ja sai niistä nettona 420 miljoonaa euroa. Vuonna 2002 ulkomaisille omistajille myytiin 9,9 % yhtiöstä (5,50 euroa/osake) ja valtio sai nettoa 444 miljoonaa. Vuonna 2005 ulkomaisille omistajille myytiin vielä 7,2 % osakkeista (12,20 euroa/osake), ja nyt valtio nettosi 770 miljoonaa.

Kaiken kaikkiaan valtio on saanut 37 prosentin siivusta Fortumia 1 635 miljoonaa euroa. Se on vähän osakkeista, joiden pörssikurssi oli huhtikuussa yli 22 euroa/osake. Sen perusteella voidaan sanoa, että valtio on myynyt ihan viime vuosina 7 miljardin euron arvosta kansallisomaisuuttamme alehintaan eli neljäsosaan sen osakepotin nykyarvosta.

Tässä ei ole vielä kaikki, sillä kansallisomaisuuden ryöstöön kuuluu myös Neste Oilin tapaus.

Kun vuonna 2005 Fortum jaettiin erilliseksi sähkö- ja öljy-yhtiöksi, Fortumin omistajat saivat osinkoina 85 % uuden Neste Oilin osakkeista. Fortumia omistaneiden yksityisten keinottelijoiden osuus näistä ilmaisosakkeista oli noin neljännes, ja tämän päivän pörssikurssien mukaan heidän voi nähdä saaneen ilmaiseksi noin 1 400 miljoonan euron arvoiset osakkeet.
 
Eikä tässäkään kaikki.
 
Kun osakkeille maksetaan osinkoja, Fortum on vuodesta 1998 lähtien palauttanut yksityisille sijoittajille rahaa 3,5 miljardin euron arvosta. Siitä ulkomaisten sijoittajien osuus on ollut noin 1,8 miljardia euroa. Se on kaksi kertaa enemmän kuin valtio on saanut heiltä tuloa privatisointikaupoissa, ja heille on vielä jäänyt jäljelle Fortumin osakkeet ja niiden arvonnousu! Ja tietysti myös Neste Oilin osakkeet, joille öljy-yhtiö maksoi viime vuodelta osinkoa kaiken kaikkiaan 230 miljoonaa euroa. Siinäkin on mukava pieni lisätulo Fortumin vanhoille omistajille.

Syy, miksi pörssitetyn Neste Oilin osakkeet jaettiin Fortumin osinkoina, on yksinkertainen: kun osingot sai vähentää optioilla merkittyjen Fortumin osakkeiden hinnasta, Fortumin optioherrojen tulot kasvoivat entisestäänkin.
 
Mutta eikä tässä vieläkään kaikki.
 
Kepulaisen ministerin Mauri Pekkarisen (harhaan)johdolla siunattiin maaliskuun yhtiökokouksessa uusi Fortumin omien osakkeiden osto-ohjelma: yhtiö saa ostaa 300 miljoonalla eurolla omia osakkeitaan. Se on osingonjakoa ohi Suomen valtion, kun valtio ei voi enää myydä osakkeitaan, jotta sen omistus (51,5 %) ei alittaisi 50 prosentin rajaa.
 
Tällä tavalla valtio sallii sen, että yksityiset sijoittajat voivat myydä 5 eurolla ostamiaan osakkeita yli 22 eurolla Fortumille itselleen, joka toimeenpanee tällaista yksityisomistajille suunnattua voitonjakoa varten kansalaiskeräyksen sähkön hinnankorotusten muodossa.
 
Fortumin pesä haisee ja pitäisi ruveta puhdistustalkoisiin.

Jonkinlainen moraali täytyy yhteiskunnassa olla. Näissä oloissa vähän huonompikin kelpaisi, kun muuten ei ole mitään.