Terveys pörssiin, Hymy 12/2007 Tulosta

Yksityisistä armeijoista

Suomen sotaväessä on 8 000 kantahenkilöä ja 17 000 varusmiestä. Tätä 25 000 sotilaan armeijaa ei ole - vielä - privatisoitu. Jos apinoidaan Yhdysvaltoja, pian on. Sillä tavalla saadaan sodat tuottamaan voittoa sotilasalan reppufirmoille siihen tapaan kuin Irakissa puolustetaan USA:n öljyetuja ulkoistetuilla sotajoukoilla. Suomikin jo vuokraa EU:n taistelujoukkoja varten palkkasotilaiksi keikkatyövoimaa.
 
Suomen terveydenhuollon palveluksessa on sotaväkeä suurempi lähes 200 000 henkilön sairaustyövoima-armeija.

Kun kaiken tukkumitassa tapahtuvan voitontavoittelun ja keinottelun perusta on se, että voidaan pelata erilaisilla pörssituotteilla kuten osakkeilla tai optioilla (ja velalla), tämän armeijan privatisoimiseksi ovat tietyt lääkärit pörssittäneet Suomen Terveystalo Oy:n. Sille tekee keikkahommia 1400 lääkäriä.
 
Yhtiön suurimpia omistajia ovat työeläkeyhtiöt Ilmarinen (9,4 %), Varma (8,5 %) ja Etera (3,7 %) sekä erilaiset rahastot. Suuria omistajia ovat myös Media Invest (Matti Roto, 7,1 %), Infosto (Ari Ahola, 5,2 %) sekä työterveyslääkäri Olli Roto, Suomen lääkäriliiton laatuneuvoston jäsen Pentti Parkkinen ja puolustusvoimain ylilääkäri Pentti Kuronen.
 
Yksin Roton perhe odottaa omistamisesta osinkoja runsaan 85 miljoonan euron osakepotille. Niitä - plus aliverotettuja myyntivoittoja - Suomen Terveystalo tuottaa sitä enemmän, mitä huonommin toimii julkinen terveystoimi.
 
Sairaustapausalan yhtiöiden tuloista suuri osa tulee veronmaksajilta, Kelalta. Sillä tavalla ne rahat, jotka päätyvät osinkoina sijoittajille, ovat suoraan pois valtiolta ja mutkan kautta pois julkisen terveydenhoidon kehittämisestä.
 
Julkisen vallan ei pitäisi osallistua Kelan verovaroilla pörssiyhtiöiden voittojen kasvattamiseen.
 
En vastusta yksityisiä palveluja; olenhan suurituloinen ja ostan tarvittaessa hyviä palveluja maan parhailta lääkäreiltä. Kiitos heille. Minusta on kuitenkin kohtuutonta, että samaan aikaan ajetaan alas pienituloisten ihmisten hyviä terveydenhoitopalveluja niin että ainoana EU-maana Suomen terveysmenot ovat viime vuosina alentuneet (suhteessa kansantuloon), kun kaikkialla muualla ne ovat nousseet. Olemme terveysasioissa EU:n häntäpään valvojia.
 
Suomessa on omistajille maksettu enemmän osinkoja kuin rahaa on käytetty terveysmenoihin!
 
Sairaanhoitoväkeä suurempi armeija ovat Suomen vuokralaiset.
 
Maassa on - noin - 800 000 vuokra-asuntoa, joiden asukkaista koostunee parin miljoona kansalaisen vuokralaisarmeija.
 
Sen vuokranmaksukyvyn kimppuun ovat käymässä erilaiset kiinteistösijoittajat ja pörssihait. Valtion lainoittamia ja vuokralaisten kertaalleen vuokrilla maksamia asuntoja privatisoidaan yksityisen voitontuotannon välineiksi.
 
Marraskuussa yritettiin pörssittää Sato Oy.
 
Kaksi viidesosaa (39 %) niistä veloista, joilla yhtiön vuokrausbisnestä pyöritetään, on valtion tukiaisin voideltuja arava- ja korkotukilainoja. Hyöty niistä oli tarkoitus yksityistää.
 
Pörssityksessä myös Saton kuusi johtajaa yritti saalistaa vuokratuottoja perustamansa omistusyhtiön Habinvestin lukuun. He ostivat Saton osakkeita 6 eurolla, kun niitä pörssiannissa oli tarkoitus myydä sijoittajille 7-8 eurolla. Jos johdon osakkeista tulee myyntivoittoa, se on saajilleen aliverotettua tuloa samoin kuin Saton johtajilleen Habinvestin kautta maksamat osingot.
 
Pörssiinpano epäonnistui. Maailmalla on Suuri Pankkikriisi, ja se karkotti sijoittajat Saton vuokra-asuntoapajalta.
 
Kriisin juuret ovat omistusasumisessa. Kun yleismaailmallinen halparahan (= matalien korkojen) politiikka kuumensi 11.9.2001 jälkeen kiinteistömarkkinat USA:ssa, EU-maissa ja Suomessa, asuntojen hinnat nousivat. Viime kesänä selvisi, että 2 miljoonaa USA:n asuntovelallista ei selviä veloistaan, ja sitä kautta rahapula levisi kaiken maailman pankkeihin.
 
Viimeisten 10 vuoden aikana on Suomen kotitalouksien (asunto)velkaantuminen lisääntynyt suurin piirtein tasatahtia USA:n kotitalouksien velkaantumisen kanssa (noin 60 prosentista lähes 100 prosenttiin käytettävissä olevista tuloista).

Olisiko siinä aineksia uudelle maksukyvyttömien velallisten armeijan synnylle?