Ajatuksia EU:sta - 3.6.2001 Tulosta

"Minä näen, että Euroopan unioni liittovaltioituu; että siitä tulee - kun siitä tehdään - päivä päivältä enemmän liittovaltio. Varsinkin isoissa maissa ja varsinkin Saksassa sitä halutaan avoimesti ja johdonmukaisesti. Europarlamentissa on federalistinen hegemonia."

"Liittovaltion huonoin puoli on se, että siinä on ylikansallinen päätöksenteko. Silloin valtaa käytetään maiden väkilukujen suhteessa. Meille se merkitsee huonompaa demokratiaa kuin omamme.

Olen valmis kehittämään EU:ta itsenäisten valtioiden yhteenliittymänä, siis valtioiden liittona eikä liittovaltiona. Siksi puolustan kansallista päätöksentekoa ja maiden veto-oikeutta yhteisöllistä päätöksentekoa vastaan."

EU:n militarisoimisesta

"Euroopan unioni ei ole sotilasliitto - ei ainakaan vielä. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä puolustus eivät ole - ainakaan vielä - yhteisöllisen päätöksenteon kohteena vaan jäsenmaiden omassa määräysvallassa.

Useimmat EU-maat ovat Naton jäseniä, ja niiden tahdosta Natoa olalan tuomassa myös EU:n rakenteisiin. Se tapahtuu kriisinhallinnan nimellä ja sen savuverhon suojassa. Sitä kautta Euroopan unionista on tulossa entistä enemmän sotaliitto Naton eurooppalainen pilari. EU-johtoisen kriisinhallinnan nimissä tehdään tulevaisuudessa myös rauhaan pakottamista, joka on sotaa. Euroarmeija on myös hyökkäysarmeija.

Venäläiset ovat väärässä, kun he tukevat EU:n puolustusulottuvuuden ja euroarmeijan rakentamista. He luulevat, että se heikentää Natoa. Ei ole kysymys Naton heikentämisestä vaan sen vahvistamisesta."

Suomen natottamisesta

Kun Euroopan unionille rakennetaan omaa puolustusulottuvuutta ja kun se rupeaa käyttämään uutta euroarmeijaa taistelutehtäviin myös kaukana EU:n rajojen ulkopuolella, ulkopuolelta tulee Suomelle paineita osallistua samoihin operaatioihin muiden kanssa.

Suomea ei kuitenkaan olla oikopäätä liittämässä Natoon. Itse asiassa Suomen natottaminen on hyvin hienovarainen prosessi: Suomi yhteensovitetaan poliittisesti ja sotilaallisesti Natoon EU:n rakenteiden kautta. Sen jälkeen varsinainen Nato-jäsenyys on kuin Martta-yhdistukseen menisi?

Suomen Nato-jäsenyydstä olisi järjestettävä kansanäänestys ennen kuin yhteensovittaminen on viety niin pitkälle ettei siitä enää ole paluuta."

Demokratiasta

"Minulle sosialismi on sama asia kuin demokratia. Siinä merkityksessä ei sosialismia ole ollut vielä koskaan misään.

Paras tunnettu demokratian laji on kansallinen demokratia, joka pitää sisällään

parlamentarismin: jaon hallitukseen ja oppositioon. Molempia tarvitaan.

Kun halutaan ylikansallista demokratiaa, se on tyhjä sanapari niin kauan kuin sille ei ole annettu konkreettista sisältöä. Niiden, jotka haluavat ylikansallista demokratiaa, pitää kertoa, mitä se on. Sitten sitä voidaan verrata kansallisvaltioiden parlamentaariseen demokratiaan, ja vaihtoehdoista pitää valita parempi.

Demokratia on myös sukupuolten tasa-arvoa, sivistystä ja kulttuuria sekä avoimuutta ja julkisuutta. Se on kaikkea sitä, mitä markkinat eivät ole. Se on koko Suomen pitämistä asuttuna."

Sosialismista

"En tiedä, mitä sosialismi on. Lohduttaudun sillä, ettei sitä tiedä moni muukaan.

Demokratian pitää kyllä olla olennainen osa sosialismia. Jos ei ole demokratiaa, ei ole sosialismia. Sen lisäksi sosialismiin kuuluu tietty yhteisöllisyys: kanssaihmistä ei jätetä markkinoiden armoille. Siihen kuuluu yhteisten etujen puolustaminen ahneutta ja oman voiton pyyntiä vastaan. Siihen kuuluu yhteisöllistä (valtion, kuntien, osuuskuntien) omistusta, vaikka nykyaikana ei voidakaan kieltää vapaiden markkinoiden merkitystä taloudellisessa toiminnassa. Julkisella vallalla on kuitenkin oltava työkalupakissaan keinoja markkinoiden toiminnan tuloksena syntyneiden tulonjaon vääristymien korjaamiseen."

Punavihreydestä

Ihminen riistää toisia ihmisiä. Vasemmisto on kantanut siitä huolta pari sataa vuotta, ja punalippuja pitää edelleen heilutella yhteiskunnallisen tasa-arvon puolesta.

Vasemmistoliikkeessä on kuitenkin jäänyt aivan liian vähälle huomiolle luonnon puolustaminen ihmisten harjoittamaa riistoa ja kapitalismia vastaan. Kaspitalismi edustaa kertakäyttöyhteiskuntaa, johon kuuluu haitakkeiden ja turhakkeiden tuotanto.

Minua viehättää suunnattomasti kehitellä ajatusta joninlaisesta uudesta ekologisesta sosialismista, jossa ihmisille tarjottaisiin tilaisuus parantaa jatkuvasti omaa toimintakykyään (= vapauttaan) sosiaalisissa yhteisöissä.

Haluaisin nostaa vasemiston tärkeimpien tehtävien joukkoon taistelun puhtaan ympäristön ja terveellisen ruuan puolesta."