Eskojen teesit vuonna 1988 Tulosta

 

Viittaan helmikuussa ilmestyvässä muistelmapohjaisesssa kirjassani ”Oma pääoma” näihin ”Eskojen teeseihin”, joiden ilmoitin löytyvän kotisivultani. Niissä on ajankohtaisia aineksia, mutta osalle tekstiä on kyllä aika tehnyt tehtävänsä. Laitan ne kuitenkin tähän alkuperäisessä muodossa näytteeksi siitä, miten osassa vasemmistoa ajateltiin lähes neljännesvuosisata sitten. Silloin laitavasemmistossa oli vielä jako kahteen ja me Eskot olimme eri leireissä. 

 

 

TURUN TEESIT / Esko Seppänen ja Esko Juhani Tennilä 2.3 1988

 

 ”Kasinotalous on tauti” 

 

1. Suomessa on viimeisimpien kolmen vuoden aikana tapahtunut kansakunnan historian mittavin varallisuuden uusjako yrityksistä niiden omistajasuvuille.

2. Se on rahoitettu tuomalla maahan ulkomaista löysää rahaa.

3. Sillä tavalla Suomi on liitetty ylikansallisiin, isänmaattomiin pääomamarkkinoihin, minkä seurauksena Suomen taloudellinen itsenäisyys on alkanut murentua.

4. Lännettäjät, porvaristo ja sosialidemokraatit, ovat tehneet Suomesta kasinotalouden: irtonaista rahaa kierrätetään rahana edestakaisin sen sijasta että se käytettäisiin hyödyllisiin ja tarpeellisiin tarkoituksiin. 

5. Rahaa on enemmän kuin koskaan! On vain tuotettava tarpeellisia tavaroita ja hyödyllisiä palveluksia. Esimerkiksi asuntoja ja viihtyisyyttä. Se on eri asia kuin pääomien maastavienti.

6. Nykyihmisellä on myös vastuu rauhasta ja maapallosta, kaikesta luonnosta ja koko ihmiskunnasta.

7. Maapohjaa ei saa myrkyttää, mutta ei myöskään ihmisen mieltä, tietoisuutta ja tajuntaa.

8. Muutos? Se on ihmisten välisissä suhteissa enemmän oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja demokratiaa. Se on solidaarisuutta ja parempaa yhteiskunnallista vointia. Se on näitä punaisia mutta myös vihreitä arvoja.

 

”Demarit peesaavat porvareiden perässä ja me demareiden”

 

9. Vieras valta, valtiovalta, on vapaan ihmisen vihollinen, mutta demarijohtajat ovat ottaneet hoitaakseen porvarillisen valtiokoneiston hoitajan tai ainakin rattaiston rasvaajan roolin.

10. Demareilla on hegemonistisia pyrkimyksiä.

 

 

11. Siinä sivussa sosialidemokratia on altistunut ja alistunut markkinavoimien sokealle leikille.

 

 

12. Siskojen ja veljien vasemmistodemareiden ääntä ei puolueessa kuunnella, ja he sallivat sen.

13. Suomi esimerkiksi tarvitsee verouudistuksen. Työhön perustumattomia tuloja on verotettava niin kuin muitakin tuloja.

14. Punamustahallituksen verouudistus on kuitenkin tulonjakovaikutuksiltaan kestämätön: suurituloisille kasinopelureille ollaan antamassa suuria verohelpotuksia.

15. Myös työelämän uudistaminen ja työn organisaatiolla tapahtuvan alistamisen purkaminen on uhrattu punamustan hallitusyhteistyön jatkuvuuden alttarille.

16. Kd-liikkeessä on tehtävä ankarampi aatteellinen linjaus Sorsan ja Liikasen sosialidemokratian suuntaan. Ei pidä hännystellä.

17. Vasemmistoyhteistyötä ei voi tehdä kokoomuksen kanssa.

 

”Napinaa ja kapinaa ay-liikkeessä”

 

18. Palkkatyö on lievemmän laatuista ihmissyöntiä.  

19. Työ ja sen myötä työyhteisö ja työtoverit on saatava jokamiehen ja -naisen oikeudeksi.

20. Tuottavuuden nousun suuruisten palkankorotusten filosofia on kestämätön. Niin vain säilytetään kansallisvarallisuuden nykyisiä jakosuhteita.

21. Tulopoliittisissa neuvotteluissa jaetaan uudelleen kansantuloa. Työntekijöiden työn tuloksia jaetaan pääomanomistajille, mutta heille maksettuja myyntivoittoja ei jaeta työntekijöille. Sellainen tupo ei kelpaa.

22. Ammattiyhdistysliike on puoluepolitisoitu(nut), ja monet toimitsijat sekä jotkut luottamushenkilötkin ovat puolueiden eivätkä jäsenten edustajia.

23. Epäsolidaarisuuden basilli on tarttunut yhteiskunnasta ammattiyhdistysliikkeeseen: matalapalkkaisten ja työttömien asiasta ei välitetä.

24. Kun solmitaan sopimus, ei kuunnella isännän ääntä: jäseniä.

25. Ammattiliittojen suuret rahat on siirrettävä hotellihankkeista kentän käyttöön ja osastojen on itse käytettävä enemmän jäsenmaksuja suoraan toimintaan.

26. Tarvitaan jäsendemokratiaa. Kun sitä on, hyvä on.

27. On uskallettava tehdä enemmän itse, lakkosakoista huolimatta.

 

”Luottamusta herättäviä toimia hajonneessa kd-liikkeessä”

 

28. Kd-liikkeen tärkein voimavara on se arkisia töitä puurtava jäsenkunta, joka ei aja Kuusinen Oy:n Mercedes Benz 500 SE:llä.

29. Puolueväen ei pidä alistua määkimään heille varatuissa erillisissä karsinoissa.

30. On sanottava hyvää päivää (ja tarkoitettava sitä), keskusteltava, väiteltävä, intettävä ja etsittävä uutta; on toimittava yhdessä...

 

 

31. Muutosvoimaa on myös niissä ihmisissä, jotka tänä päivänä eivät – ymmärrettävistä syistä – ole järjestöjen jäseniä.

32. Paikallisella tasolla yhteistyökykyisten ihmisten pitää voida sopia toiminnasta kuntakonsensusta ja korruptiota vastaan ja myös yhteisestä esiintymisestä kunnallisvaaleissa.

33. Tavoite olkoon yhteisesiintyminen eduskuntavaaleissa. Muille ei pidä antaa vaalimatemaattisia lahjapaikkoja.

34. On yhdistettävä SKDL:n ja Devan eduskuntaryhmät.

35. Kd-liikkeessä on vallalla brezhneviläinen pyse. Sitä vastaan tarvitaan perestroikaa ja glasnostia.

36. Uusi puoluejohto valittakoon jäsenäänestyksellä.

37. Ikäkulun járjestöviekastelun estämiseksi edustajat puoluekokouksiin valittakoon - keskustapuolueen malliin - suoraan osastoissa.

38. SKDL:stä kehittäköön laaja, väljä ja punavihreä liitto.

39. Me sanomme pääsihteeri Gorbatshovia mukaillen: Entiseen ei ole paluuta, eikä meillä ole, mihin palata.