Kansalaispalkasta PDF Tulosta Sähköposti
Työstä ja taistelusta, voimaa ja uskallusta/KU:n Viikkolehti 4.12.2009
 
Eräs entinen Mooses opettaa, että ”otsasi hiessä sinun on hankittava leipäsi”. 
Mutta tuleehan otsa märäksi tanssimallakin, vastaa hänelle Lauri Viita 
ja jatkaa: ”Eihän ihminen ole milloinkaan työtä syönyt, työssä asunut, 
työhön pukeutunut.” Ei todella ole, mutta työn hedelmät kyllä kelpaavat kaikille.
 
Ne hikiset hedelmät eivät kasva puissa, vaikka itse Karl Marx uskoi niiden 
kasvavan. Muuten ei ole mahdollista ruokkia, vaatettaa ja asuttaa maapallon 
lähes 7 miljardia ihmistä. 
 
Työnhedelmäpuut kasvavat itsestään Marxin kommunistisessa yhteiskunnassa, 
jossa ”kenelläkään ei ole mitään yksinomaista toimintakehää, vaan kukin voi 
täydellistyä mille alalle tahansa, yhteiskunta sääntelee yleistä tuotantoa ja juuri 
sen kautta luo mahdollisuuden tehdä tänään tätä, huomenna tuota, aamupäivällä 
kalastaa, illalla hoidella karjaa ja syönnin jälkeen kritisoida, aivan kuten mieli 
halajaa, ilman että olisin aina metsästäjä, kalastaja, paimen tahi kriitikko.” 
 
Tuollaista yhteiskuntaa markkinoidaan paratiisina jo tämänpuoleisessa 
elämässä. Markkinointivaltti on se, että maallisessa onnelassa ei ketään 
pakoteta kuuntelemaan sitä taukoamatonta harpunsoittoa, jota kirkko 
soitattaa taustamusiikkina omassa paratiisissaan tuonpuoleisessa 
elämässä taivaassa.
 
Marxille palkkatyö, jota ei ole kommunismissa, on ”lievemmän muotoista 
ihmissyöntiä”. Se on ”orjuutuksen ja luokkaherruuden muoto, minkä jokainen 
lapsikin tietää”. 
 
TYÖväenliike on sisäistänyt Marxin ajatuksia KAPITALismin kumoamisen tarpeesta 
ja taistelee TYÖväenluokan vapauttamiseksi palkkatyön orjuudesta: alistamisesta 
ja riistosta. Työn ja pääoman vastakkainasettelun aika ei ole ohi. 
 
”Työtä, työtä, työtä tehdään, jotta, jotta leipää syödään”, sanoo lauluntekijä. 
”Oikeus syödä leipää syntyy leivästä, siitä vaan”, sanoo toinen. 
 
Työväenliike ja sen ammattiliittosiipi haluavat työtä kaikille ja työstä sitä vastaavan 
palkan. Poliittinen vasemmisto on perinteisesti tukenut sellaisia vaatimuksia. 
Vasemmisto on kuitenkin laajempi rintama kuin pelkkä työväenliike ja koostuu - niin 
kuin työkin - mosaiikin palasista.
 
On tovereita (tällä sanalla vasemmistossa tarkoitetaan ihmisten tasa-arvoa ja 
tasavertaisuutta), jotka haluavat kaikille oikeuden itse työtä tekemättä nauttia 
muiden tekemän palkkatyön hedelmistä. He haluavat ”kansalaispalkkaa” 
voidakseen ”tehdä tänään tätä, huomenna tuota; aivan kuin mieli halajaa”. 
 
He ovat osa vasemmistoa mutta eivät työväenliikettä?
 
Mosaiikkivasemmisto tarvitsee toipuakseen ja tervehtyäkseen työn uudeksi 
muuttumisen shokista ideoiden kilpajuoksua, ja niissä merkeissä 
”kansalaispalkka” on keskusteltava läpi ja puhki.
 
Työ on tehnyt ihmisestä ihmisen. Työ antaa ihmiselle työyhteisön, työtovereita 
ja sosiaalisen verkoston. Työ kasvattaa, työstä oppii. Työtä tekemällä saattaa 
etsimättä löytää sellaista hyvää, jota ei tiedä etsiä. Työ voi tuottaa tyydytystä ja 
olla henkisesti palkitsevaa. Työ sosiaalistaa, verkottaa ja parantaa oman elämän 
hallintaa ja toimintakykyä.
 
En puolusta palkkatyötä eli ”lievemmän muotoista ihmissyöntiä”. Harvoilla 
on kuitenkin tarjolla muu vaihtoehto kuin suostua uhriksi kapitalismin 
kannibalismiin. Työläiselle pahempi asia kuin palkkatyö on se, ettei ole 
palkkatyötä, mieluiten vakinaista. 
 
Palkkatyön todellinen vaihtoehto on itse itsensä työllistäminen: yrittäjyys. 
On ilolla pantava merkille Paavo Arhinmäen vasemmiston asettuminen 
puolustamaan pienyrittäjiä, mutta ei jokainen voi olla oma yrittäjänsä. 
Palkkatyön loppu on kuin se entinen Jerevanin horisontti, joka menee 
sitä kauemmaksi mitä lähemmäksi sitä tullaan. 
 
On puolustettava palkkatyön tekijöitä, kaikessa. He ovat me, me olemme he. 
 
Mielestäni jokaisen työkykyisen kansalaisen velvollisuus on ylläpitää ja 
rakentaa yhteiskuntaa ja tehdä työtä toimeentulonsa eteen, mieluiten 
ammatissa, johon yhteiskunta on hänet maksuttomasti kouluttanut. Jos 
ei ole koulutusta, jonka jokainen saa, jos haluaa, joutuu usein paskahommiin, 
mutta ei niitäkään voi teettää maahanmuuttajilla niin että suomalaiset 
vapautuisivat pelkän kansalaisuuden perusteella yhteiskunnalle tarpeellisten 
töiden tekemisestä. 
 
Jos töitä ei riitä kaikille, on lyhennettävä työaikaa niin että riittää. 
 
Työkyvyttömille eli sairaille, invalideille, (työ)tapaturmien uhreille, pikkulasten 
vanhemmille, koulutuksessa oleville sekä työttömille - ja yhteiskunnan 
rakennustyön jo päättäneille eläkeläisille - on turvattava kelvollinen 
sosiaaliturva. Se on eri asia kuin työntekokykyyn perustumaton
”kansalaispalkka”. 
 
Puolustan maksajia eli palkkatyön tekijöitä ja yrittäjiä niitä EU-kansalaisia 
vastaan, jotka ”kansalaispalkan” houkuttelemina tulisivat muista maista 
Suomeen olemaan ja elämään - tai vain noutamaan myös jokaiselle 
EU-kansalaiselle Suomessa maksettavat ilmaiset rahat. Suomihan ei saa 
EU:ssa asettaa omia ja muiden maiden unionikansalaisia eriarvoiseen 
asemaan. 
 
Virolaiset työttömät (ja romanialaiset köyhät) meillä on jo EU:sta 
keskuudessamme, kun heidän kapitalismissaan ei tunneta hyvää sosiaaliturvaa.
 
Me emme vielä pitkään aikaan ole valmiita elämään kommunistisessa 
kansalaispalkkaparatiisissa, joka on kilpaileva tuote kristinuskon nimissä 
myytäville taivasosuuksille. 
 
Kovasti uskonnon kaltainen on sellainen kommunismikin, joka ottaa ja antaa
”jokaiselta kykynsä mukaan, jokaiselle tarpeittensa mukaan”. Kuka silloin 
tekee (ei-palkka)työt ja kuka lystin kustantaa?