Elämää ja entropiaa
07.03.2013 Tulosta
06.03.2013 08:27

 

Ei elämästä selviä hengissä.

Juice kuvailee lähdön lähestymistä niin, että ”pian on elokuu, ja minä olen viljaa”. Sen jälkeen

tulee lokakuu, jolloin ”muualla oon ennen kuin huomaatkaan”.

Meillä jokaisella on kerran edessä oma lokakuumme.  Ei elämästä selviä hengissä,

ei ainakaan ”kenenkään toisen kengissä eikä ainakaan missään jengissä”. Ei ole elämää

ilman kuolemista.

Eutanasia on suomen kielellä hyvä kuolema. Se olisi taivasosuus jo tässä ajassa niille,

joille elämä on kuolemaan johtavan sairauden ja siitä aiheutuvien sietämättömien

kipujen johdosta maanpäällinen helvetti.

Kun lääketieteen keinot elämän pidentämiseksi loppuvat ja tulee hyvästijätön aika,

julkisiin terveyspalveluihin pitää kuulua tehokas kivuntorjunta ja arvokas, armollinen

saattohoito. Eutanasian vastustajat antavat usein ymmärtää, että pelkällä saattohoidolla

voidaan tuottaa jokaiselle ihmiselle hyvä kuolema. Aina ei niin tapahdu. Käytäntö

osoittaa, että kaikkia kipuja ei ole mahdollista saada lääketieteen ja kemian teollisuuden

parhaidenkaan keinojen avulla ihmisten hallintaan.

Kuolevien kivut, jotka liittyvät elintoimintojen rapistumiseen ja loppumiseen, saattavat

olla hirveydessään sellaisia, että niiden kanssa ei kenenkään pidä joutua elämään.

Silloin on viimeisenä keinona harkittava mahdollisuutta eutanasiaan, avustettuun

itsemurhaan tai terminaaliseen sedaatioon, joka on ihmisen vaivuttamista lääkeaineilla

ikuiseen uneen kysymättä hänen omaa tahtoaan.

Eutanasian on aina perustuttava asianomaisen omaan tahtoon. Eutanasia on

kuolinapua, jota ei saa antaa ilman, että asianomainen on itse ilmaissut tahtonsa kuolla.

Se pitää ilmaista todistettavasti joko ennalta kirjallisesti tai tilanteen ollessa päällä

toistuvasti suullisesti. Lisäksi on vaadittava kahden toisistaan riippumattoman

lääkärin todistus siitä, että kanssaihminen on joka tapauksessa lähestymässä

elämänsä loppua ja että kivut ja kärsimykset eivät ole kemiallisilla aineilla torjuttavissa.

Eutanasia on humaani vaihtoehto kärsivien ja kuolevien ihmisten vapaasti ilmaiseman

oman tahdon toteuttamiselle. Eutanasiaa ei ole se, että sitä käytetään dementikkojen

tai mielenterveyspotilaiden ”hoitoon”.

Siinä tapauksessa, että minä dementoidun, olen kirjoittanut hoitotahtoni: minua

ei saa kytkeä yhteenkään elämää pidentävään letkuun. Lomake sitä varten

löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kotisivulta:

www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/palvelut/hoitotestamentti

Mahdolliset kivut pitää torjua, ja jos se ei onnistu, toivon, että minua avustetaan

tekemään itsemurha. Jos en siihen enää kykene, toivon lääkintähenkilön saavan laillisen

mahdollisuuden hoitaa homma minun tahtoni mukaan. Pois puheet siinä tilanteessa

taposta tai murhasta!

Eutanasia ei kuitenkaan saa olla sellainen oikeus ja vapaus, että olisi kuoleman

supermarketteja, joista kuka tahansa voisi ostaa tarjouksessa olevan muodikkaan

kuolemistuotteen. Prosessin pitää olla laissa tarkasti säädelty niin, että se tarjoaa

aikaistetun vaihtoehdon ja arvokkaan poistumistien oman ruumiin sietämättömien

kipujen vankilasta.

Eutanasia on laillistettu Hollannissa, Belgiassa ja Luxemburgissa. Sveitsissä on

laillistettu avustettu itsemurha, joka ei ole rikos myöskään Suomessa. Meiltä ei

kuitenkaan löydy lääkäreitä, joilta julkisesti saisi siihen tarkoitukseen lääkeapua.

Sveitsistä ja eräistä USA:n osavaltioista löytyy.

Jos etsitään vaihtoehtoa eutanasialle, käytännössä on tarjolla vain avustettu itsemurha.

Matkustaminen ulkomaille sitä varten on kallis ratkaisu ja tarjolla vain varakkaille ihmisille.

Miksi minä, ekonomi, kirjoitan asiasta nyt? Siksi, että pidän hyvän kuoleman laillistamista

jokaiselle kuuluvana kansalaisoikeutena. Se on koko yhteiskunnan asia, eivätkä siinä

keskustelussa ole osapuolia vain lääkärit ja papit.

Asia on monimutkainen ja vaatii vuoropuhelua ja omista mielipiteistä poikkeavien 
mielipiteiden kuulemista ja arvioimista. Niissä merkeissä olemme tänään (7.3) Ilkka 
Taipaleen kanssa julkistamassa kirjan ”Eutanasia – puolesta & vastaan”.
 
 
 
 
 
Siinä parikymmentä suomalaista ottaa kantaa eutanasiaan, toiset puolesta ja toiset 
vastaan. Mielestäni kirja on tasapainoinen kokonaisuus, josta vastaavat lisäksemme 
kirjoittajat Timo Airaksinen, Claes Andersson, Martina Houtsonen, Eero Huovinen, 
Juha Hänninen, Aija Immonen, Antti Jääskeläinen, Marja Kohonen, Paula Kokkonen, 
Anto Leikola, Jussi Matikkala, Minna Pekola, Heikki Pälve, Ari Rinne, Päivi Räsänen, 
Heikki Salo, Merja Sankelo, Tuula-Liina Varis ja Maarit Österman.
 
 

Joukossa on lääkäreitä ja sairaanhoitajia, tiedemiehiä ja -naisia, filosofeja ja

oikeusoppineita, potilaita ja omaisia. Mielipiteet eutanasian laillistamisen puolesta

ja sitä vastaan ovat yhteensovittamattomia, mutta jokainen kirjoittaja on tosissaan.

Kirjan tekijänpalkkiot ohjataan syöpätutkimukseen.

Elämän vaikeimpiin asioihin, joissa ihminen on herkimmillään, kuuluu sen mietiskely,

miten kuolen, miten haluaisin kuolla tai miten en missään tapauksessa halua kuolla.

Tiedossani ei ole, mistä on peräisin (Raamatusta se ei ole) sanonta ”kärsi, kärsi

niin kirkkaamman kruunun saat”. Useimmat kuolemansairaat ihmiset eivät kilvoittele

kirkkaista kruunuista, sillä sellaisille ei ole heille kauan käyttöä. Kärsiä saa,

mutta ketään ei saa pakottaa kärsimään.

Arvon mekin ansaitsemme” kirjoitti Jaakko Juteini vähäväkisten oikeuksista

jo pari sataa vuotta sitten ja runosi demokraattisesta kuolemisesta näin:

Kello käypi estämättä,

vetämättä, vääntämättä.

Aika kivet, kalliotkin,

särkee maahan murtuvaiset;

kalma nääntää korkeimmatkin,

linnoissansa loistavaiset.

Luut ne lujat hajoittaapi,

säädyt yhteen sekoittaapi.

 
14.02.2013 Tulosta
14.02.2013 09:53

Varoitus:Tämä artikkeli vaatii lukijalta paljon numeroidensietoa.

(Teknisen ongelman takia tämä kirjoitus saattaa näkyä

virheellisenä blogisivulla. Siinä tapauksessa neuvon

menemään etusivulle, jossa se näkyy asianmukaisesti.)

Ensimmäistä kertaa Suomessa budjettiasiat ovat tulleet julkiseen keskusteluun. Aikaisempia neuvotteluja EU:n rahavirtojen kehityksestä ei ole uutisoitu käytännöllisesti katsoen lainkaan.

Ongelma on, että nyt hallitus vedättää julkista mielipidettä väärällä tiedolla. Perusasiat eivät ole kokoomuksen siamilaisten kaksosten Kataisen ja Stubbin hallinnassa. On vaikea kertoa asioista, joita ei itse ymmärrä.

EU:n budjeteissa on aina kahdet luvut: maksumäärärahat ja maksusitoumusmäärärahat.

Maksut ovat maksuja, joita komissio saa maksaa EU:n kassasta kunkin budjettikauden aikana. Niiden maksimimäärä on uudessa vuosien 2014-2020 budjettikehyksessä 908 miljardia euroa.

Maksusitoumukset ovat lupauksia siitä, että EU maksaa maksumäärärahoista kulunsa. Niitä saa aina tehdä enemmän arvosta kuin ovat toteutuneet maksut. Minun kokemukseni mukaan EU:n budjettien maksumäärärahoja ei koskaan käytetä maksukattoon asti, ja siitä syntyy tilaa maksuja suuremmille maksusitoumuksille. Maksusitoumusmäärärahat ovat uudessa budjettikehyksessä 960 miljardia euroa.

Nyt syntyy ongelma. Hallitus (ja Helsingin Sanomat) sanovat EU:n budjettikehyksen katoksi vajaan biljoona eli tarkalleen 997 miljardia euroa. Sitä lukua ei esiintynyt neuvoston viime perjantain kokouksen loppupäätelmissä budjettitalouden loppusummana vaan siinä on mukana myös rahastotalous, jota ei rahoiteta jäsenmaksuilla.

En ylipäätään ymmärrä, miksi hallitus käyttää tätä maksusitoumusmäärärahojen lukua. Se johtaa suureen sotkuun vertailtaessa uuden  rahoituskehyksen lukuja kaikkiin menneiden vuosien toteutuneisiin lukuihin. Toteutuneet luvut ovat tietysti aina maksumäärärahoja, ja nyt hallitus vertaa tulevia fiktiivisiä maksusitoumusmäärärahoja vanhoihin toteutuneisiin maksuihin (eli realisoituneisiin maksumäärärahoihin).

Kuten edellä jo esitin, viime viikon huippukokouksen loppupäätelmissä maksusitoumusten katto oli 960 miljardia ja maksumäärärahojen katto 908 miljardia vuoden 2011 rahan arvon mukaan laskettuna.  Mutta, mutta. Kun vuosien 2007-2013 maksukehys hyväksyttiin lopullisesti 17.5.2006, vastaavat luvut olivat silloin käytetyn laskennallisen rahan arvon mukaan paljon alhaisemmat: 864 miljardia ja 821 miljardia!

Näyttää näiden lukujen perusteella ilmeiseltä, että europropagandassa mainittu EU:n budjettien ”aleneva trendi” (siis se, että uusi rahoituskehys olisi alempi kuin edeltäjänsä) perustuu vain siihen laskennalliseen kikkaan, että vuosien 2007-2013 maksukehysten mukaan huippukokouksessa käytetyt vertailuvut edelliseen maksukehykseen  on laskettu fiktiivisen - vuoden 2011 - rahan arvon mukaan! Jos näin on, se on keskusjohdon europropagandaa.

Sitten huomioitani Suomen hallituksen omasta europropagandasta. Kaikki hallituksen laskelmat toteutuneesta kehityksestä perustuvat maksumäärärahoihin kunkin vuoden todellisten maksujen ja sen vuoden rahan arvon mukaan. Niin ollen Suomen nettomaksuosuuden vertailuluvut ovat eri vuosien rahassa kuin sen uudesta rahoituskehyksestä tekemät laskelmat tulevien vuosien nettomaksuista.

On epäviisasta laskea absoluuttisia lukuja uudelle kehyskaudelle miljoonien eurojen tarkkuudella. Luvut voivat olla vain suuntaa antavia, ja siinäkin suhteessa ne ovat vain arvauksia.

Myös komission luvut ovat arvausten osalta ihan stiiknafuulia. Komissio on arvannut jokaisen 28 jäsenmaan kohdalta erikseen, mikä on siinä maassa EU:lle maksettavan jäsenmaksun perustaksi jokaisen erillisen vuoden kasvu (BKT), arvonlisäverokertymä ja inflaatio. Se on mahdoton tehtävä niin erilaisten maiden osalta kuin ovat EU:n jäsenmaat.

Suomen hallituksen olisi ollut reilumpaa sanoa kuin virallinen valvoja sanoo lottoarvonnassa: arvotaan seitsemän numeroa, kullekin vuodelle jokainen luku erikseen.

Tilannetta mutkistaa vielä se, että hallituksen lukuihin tulevien vuosien osalta sisältyy sama todentamisongelma kuin edelliselläkin budjettikaudella: Suomen vuosien 2014 ja 2015 nettomaksut ovat alhaisemmat kuin loppukauden maksut. Se johtuu lakiteknisistä syistä: järjestelmä ei sopeudu uusiin lukuihin parin ensimmäisen vuoden aikana. Tämäkin asia sotki kuviota Helsingin Sanomien tekemässä laskelmassa ja lähti siitä elämään omaa elämäänsä: piti tietää, että vuosien 2007 ja 2008 nettomaksut olivat liian alhaisia ja vetivät viiden vuoden keskiarvoa alas siitä, mitä se olisi ollut, jos mukana olisivat olleet vuodet 2012 ja 2013.

Minä laskin toteutuneen kehityksen perusteella, että Suomen nettomaksu kaudella 2000-2006 oli keskimäärin 70 miljoonaa euroa vuodessa ja että nykyisellä kaudella se on ollut viiden ensimmäisen vuoden osalta keskimäärin 380 miljoonaa euroa vuodessa. Siihen hallitus on arvannut rahoituskehyksen kahden viimeisen vuoden nettomaksujen määrän kehityksen niin, että koko kauden keskiarvo on 405 miljoonaa. Seitsemässä vuodessa Suomen vuosittainen nettomaksu on siis lähes kuusi (6) kertaa suurempi kuin edellisellä kaudella. Kun hallitus sanoi jäsenmaksun kasvun taittuneen, sen tavoitteen toteuttaminen ei ollut mikään mission impossible.

Kun hallitus palasi tässä yhteydessä käyttämään Suomen omaa todellisiin lukuihin perustuvaa laskentatapaa tulevien vuosien nettomaksun laskennan osalta, se otti käyttöön kaksinkertaisen laskentatavan yksinkertaisille ihmisille.

Komission laskentatavan mukaan nettomaksut ovat kaikille maille systemaattisesti alempia kuin realisoituneet luvut (sen takiahan ne otettiin Suomessakin käyttöön – siis europropagandatarkoituksessa - nettomaksuaseman ehostamiseksi). Niistä on jätetty jakamatta jäsenmaiden kontolle vajaat 10 prosenttia EU:n menoista, ja se pienentää systemaattisesti jokaisen maan laskennallista nettomaksua. Suomen nettomaksua tämä kansallinen laskentatapa nostaa vajaat 10 %.

Mutta yllätys, yllätys. Komission laskentatapa, joka pienentää jokaisen jäsenmaan nettomaksuasemaa, onkin budjettikehysneuvotteluissa fiktio. Luvut lasketaan ensin niin, että niiden perustana on kaikkien maiden nettomaksujen aleneminen eli se luku, joka aina syksyisin ilmoitetaan kunkin maan nettomaksuna. Se luku ei kuitenkaan täsmää budjetin kehysneuvotteluissa menojen kokonaismäärän kanssa (kun siitä on vähennetty tietyt kulut), ja sen johdosta käytetään tiettyä kerrointa, jolla maakohtaiset luvut palautetaan kaikkien menojen tasolle. Se kerroin on fiktio, ja sen seurauksena hallitus laskee EU:n laskentatavan nostavan Suomen maksuosuuden – 0,26 prosentista – 0,32 prosenttiin kansantulosta, kun taas ja Suomen oma laskentatapa nostaa sen vain – 0,22 prosentista – 0,27 prosenttiin. Sillä tavalla hallitus saa nettomaksun näyttämään pienemmältä Suomen kansan silmissä.

Lopuksi totean, että Suomen nettomaksusta on jätetty pois Euroopan kehitysrahastoon vuosittain lähetettävä 50 miljoonaa, EU:lle kertarysäyksenä jäsenyysneuvotteluissa luovutetut noin 100 miljoonan euron tullitulot sekä lasku, joka uuden budjettikehyksen myötä tulee meille maksuun maatalouden kansallisina tukiaisina. Niin on luvattu MTK:lle, joka ensimmäisen kerran minun muistini mukaan tukee hallituksen Brysselin tuliaisia?

Tämä omasta budjetistamme maksettava maatalouden kansallisten tukiaisten ongelma periytyy jo jäsenyysneuvotteluista, joissa maanviljelijöiden tuki EU:hun liittymiselle ostettiin omalla rahalla, kun EU ei sitä suostunut maksamaan. Kaikkien muiden luonnonoloiltaan meitä edullisempien maiden maatalouden kustannukset se kyllä maksaa. Tässä linkki tähän ongelmaan:

http://eskoseppanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/128048-eseppanen-astubbille

Dzeesus, mitä kysymyksiä, sanoi Alexander Stubb televisiossa, jossa hän puolusti hallituksen tiedon salaamistapaa.

 
09.02.2013 Tulosta
09.02.2013 12:28

 

Toimin 13 vuotta europarlamentin budjettivaliokunnassa ja seurasin tarkasti kahdet

aikaisemmat EU:n budjettikehysneuvottelut. Niiden kokemusten perusteella en luota

hitusenkaan vertaa Jyrki Kataisen arvioon Suomen osasta suuressa ”budjettisovussa”.

 

 

 

Katainen on  nyt yhtä uskottava kuin palatessaan muutamia vuosia sitten siitä Brysselin

kriisikokouksesta, jossa haä sanoi valtioiden selättäneen markkinavoimat. Tänään kaikki

tietävät, että se olitkin hän itse, joka vielä lausuntoa antaessaan ei ollut huomannut

tulleensa itse heitetyksi neuvoston molskille selälleen pankkien niskalenkistä.

 

 

 

Nyt pääministerillä on taas suu valkeassa kermassa kuin viikset mummon syöttämällä

kissalla. Valkoinen on antautumisen väri.

 

 

 

Muistan, miten edellisistä vastaavista neuvotteluista vuonna 2005 Matti Vanhanen

palasi Brysselistä kotiin voittajana. Se ”voitto” perustui kansalta silloin salattuihin lukuihin.

Kun aika kului, selvisi, että nettojäsenmaksumme oli vähintäänkin kaksinkertaistunut

nyt päättyvän seitsemän vuoden kauden loppuvuosina. Se, että loppuvuosina, johtui

viidelle maalle aikaisemmin annettujen jäsenmaksualennusten myöhästetyistä

maksusuorituksista.

 

 

 

Nyt tähän viiden maan maksualennusklubiin pääsi Englannin, Saksan, Hollannin,

Ruotsin ja Itävallan seuraan kuudentena maana myös Tanska. Tästä eteenpäin

me maksamme myös sen jäsenmaksua.

 

 

 

Suomi seurasi vain katseella Tanskan menestystä neuvotteluissa vaatimatta

itselleen samaa etua, jonka Tanska sai. Meille oli tärkeä vain sopu, mutta ei

oman maan etu.

 

 

 

 

Jos otetaan huomioon menetetyt tullitulot ja oman maan budjetista maksetut

kansalliset maataloustuet (katso kirjotukseni niistä:

http://eskoseppanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/128048-eseppanen-astubbille),

Suomi on EU:n suurin nettomaksaja.

 

 

Kansallisia maataloustukia Suomi maksaa Ranskan jälkeen EU:ssa toiseksi

eniten. Kun tukia saadaan EU:lta 800 miljoonaa, omasta pussista menee

sen lisäksi 1 200 miljoonaa.

 

 

 

Kun Suomen neuvottelutulokseen kuului Brysselin kautta kierrätettyjen

EU-maataloustukien väheneminen, näyttää Kataisen lausuntojen perusteella

siltä, että oli ”voitto” saada lupa maksaa menetetyt jäsenmaksupalautukset

kansallisina tukina omasta budjetista. Silloin sekin kansallinen tuki on

laskettava EU:n nettojäsenmaksun tosiasialliseksi kasvuksi.

 

 

Kepun oppositiopolitiikkaa kuvaa hyvin varovaisuus arvostella hallituksen

politiikkaa. Kun MTK jo eilen vaati maanviljelijöille lisää kansallista tukea,

kepu on hiljaa. Maataloudesta ovat tulossa omat neuvottelunsa, ja Suomen

on alennettava Etelä-Suomen 141-tukia. Nythän EU jo rokotti Itä- ja Pohjois-

Suomea. Kansallinen tuki kasvaa ja kasvaa?

 

 

 

Muistutan vielä, että Suomen hallitus julkistaa väärät tiedot EU:n

nettojäsenmaksusta. Se käyttää komission laskelmia, joista puuttuvat

ennen muuta EU:n hallintomenot. Oikeammat luvut löytyvät Suomen

valtion tilinpäätöksestä (sivut 61-62):

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/10_ohjaus_ja_tilivelvollisuus/20120510Valtio/Valtion_tilinpaeaetoeskertomus_2011_netti.pdf

 

 

 

Tilinpäätösluvuissakin on harhaa sen verran, että tuloiksi on laskettu

tullien kantopalkkiot ilman että menetetyt tullitulot ovat menoja. Tuloiksi on

niin ikään laskettu normaalisti kaupankäyntiin rinnastettavat

maatalouden interventiorahastosta saadut maksut.

 

 

 

Suomi on Bryselissä samoissa pöydissä muiden kanssa – mutta pöytien alla.

Siellä se noukkii niitä murusia joita aina tippuu hiirulaisillekin sinne pöydän alle.

 

 

 

Julkisuteen sanotaan, että ensimmäisen kerran 7 vuoden budjettikehys

pienenee. Ensimmäisen kerran EU:n budjetti, oikeammin sanottuna

7 vuoden budjetit 2014-2010, pienenee. Sovittiin, että näiden vuosien

budjettikehys on 960 miljardia euroa. Samaan aikaan se kasvaa

inflaatiotarkistusten myötä 1080 miljardiin. Onko budjettikehys silloin

960 vai 1080 miljardia? Kuka tietää inflaation vuonna 2019 tai 2020?

 

 

 

Minusta tuntuu, että tämä inflaatiotarkistuksilla korjattu 1080 miljardia

on se kompromissi, joka tekee mahdolliseksi paisuttaa budjetteja näiden

neuvottelujen painuessa pian unholaan seitsemäksi vuodeksi.

 
02.02.2013 Tulosta
02.02.2013 09:45

Myönnän. Olen ollut turhan passiivinen bloggaaja näillä kotisivuillani.

 

Suurin syy on se, että menin mukaan Facebookiin. Se tarjoaa kaksisuuntaisen kommunikaation, ja palautemahdollisuus on yhteinen etu lukijoille ja minulle. Tule siellä kaverikseni!

 

Tässä tulee kuitenkin tuoretta luettavaa tarjolle tätä kautta.

 

Kansan Uutisten Viikkolehti painoi näyttävästi kirjoitukseni maailmanlaajuisen finanssikriisin todellisesta alkuperästä ja virtuaalisen rahavallan maailmanherruudesta. Pankit ovat oppineet tekemään rahaa rahasta. Se tapahtuu velkojen arvopaperistamisen ja arpalippujen painatusta muistuttavan johdannaistuotannon kautta. Finanssihaitakkeet ja -turhakkeet olivat maailmantalouden saastukkeita, joilla myrkytettiin markkinat ja tuotettiin kapitalismiin systeemikriisi. Minusta virtuaalirahan roolin selvittäminen kapitalismin alasajautumisessa  on vielä joskus taloustieteessä tutkimuksen megatrendejä, ja tässä johdatus asiaan:

http://www.kansanuutiset.fi/uutiset/kotimaa/2947362/keskuspankit-finanssikapitalismin-matamunat

 

Panen vielä linkin Helsingin Sanomien kolumniini siitä, miten verojänikset juoksevat vapaana pääomatulojen kasvumailla ja tarvittaessa – verojen uhkan alla – loikkivat verottajaa piiloon ulkomaille:

 

http://www.hs.fi/paivanlehti/#27012013/tyoelama/Ty%C3%B6n+verotuksen+vapaamatkustajat/a1359177110598

 

Eteenpäin, kohden finanssikapitalismin käsitteellistämistä ja ymmärryksen lisäämistä virtuaalirahan merkityksestä systeemikriisin synnyssä ja sen takaisinvedon välttämättömyydestä kriisin lopettamiseksi!

 
<< Alkuun < Edellinen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Seuraava > Loppuun >>