Setelielvytystä, Lapin radio 26.2.2009 Tulosta
USA on ylivelkaantunut ja velkaantuu tänä vuonna lisää 1 500 miljardia dollaria, se merkitsee joka päivä lisää velkaa 4 miljardia taalaa.
    
Silti dollari vahvistuu suhteessa euroon! EU:n yhteisen rahan pohja pettää.
    
Euro on monen maan yhteinen valuutta. Sen pohjana on talous- ja rahaliitto (EMU). Se taas perustuu jäsenmaita sitovaan kasvu- ja vakaussopimukseen.
   
Idea oli alun perin se, että EMU-maiden tulisi harjoittaa valuutan vakauden ylläpitämiseksi samanlaista eli yhdenmukaista talouspolitiikkaa. Sitä varten jäsenmaat sitoutuivat ns. EMU-kriteereihin, joista yksi oli rajoitus niiden budjettien alijäämille: budjettivaje ei saanut ylittää 3 prosenttia kansantuotteesta.
    
Maailmanlaajuinen talouskriisi on tuonut mukanaan valtioiden menojen kasvun ja ns. velkaelvytyksen. Valtiot yrittävät nyt ylläpitää taloudellista toimeliaisuutta budjettivajeiden avulla: otetaan velkaa velan päälle.

Velkaelvytystä voidaan kutsua myös setelielvytykseksi, vaikka rahaa ei enää tarvitsekaan painaa setelinpainokoneilla vaan sitä luodaan tietokoneilla tuottamalla dollaribittejä yleiseen rahankiertoon.
    
Tulollaan, lähivuosina, on maailmanlaajuinen inflaatio. Niinhän ne on aina ennenkin maksettu sotavelat, ja tässä tapauksessa ne maksetaan ilman mitään suursotaa. Inflaatiolla maksetaan rikkaiden velat ja kyykytetään köyhiä. Siitä, miten kyykytetään, enemmän uudessa kirjassani "Hullun rahan tauti".
    
Taloudellinen taantuma on iskenyt Atlantin takaa Eurooppaan rajulla voimalla. Sen johdosta esitetään (muun muassa suurkeinottelija George Soros ennustelee) euron konkurssia. Se merkitsisi siirtymistä pois eurosta takaisin kansallisiin valuuttoihin.
    
Suhteessa Suomeen Ruotsi on ollut suuri hyötyjä siitä, että se ei luopunut omasta rahasta. Kun kruunu on devalvoitunut suhteessa euroon, Ruotsin kilpailukyky on esimerkiksi verrattuna Suomen sahateollisuuteen ylivertainen. Sahojen menekkivaikeudet ovat yksi hinta, joka Suomessa maksetaan eurosta.
    
EU:n komission tehtävä on valvoa jäsenmaiden talouspolitiikkaa. Jos se havaitsee ylisuuria budjettivajeita, sen on kirjoitettava asianomaiselle jäsenmaalle varoituskirje ja sitten taas uusi vakavampi varoituskirje. Jos huomauttelu ei auta, jäsenmaa voidaan jopa tuomita sakkoihin sopimusrikkomuksesta.
    
Tiedetään, että pahimmissa vaikeuksissa on Irlanti, jossa budjettivaje oli viime vuonna yli 6 prosenttia ja kasvaa tänä vuonna 10 prosenttiin.
    
Tiedetään, että myös euroa käyttävistä maista Ranska, Espanja ja Malta - EMU:un kuulumattomista konkurssipesistä Unkarista ja Latviasta puhumattakaan - ovat kasvattaneet budjettivajeensa yli 3 prosentin rajan.
    
Komissio on tulkinnut kasvu- ja vakaussopimusta niin, että "poikkeuksellisissa oloissa" rajan saa ylittää. Nyt ovat ne poikkeukselliset olot.
    
Suurten maiden kyseessä ollen ei olojen ole aikaisemmin tarvinnut edes olla poikkeukselliset, jotta budjettivajeen ylärajan on saanut ylittää.
    
Maiden eriarvoisuudesta puhui viime viikolla Euroopan parlamentissa Tshekin oikeistolainen presidentti Vaclac Klaus. Hän totesi, että europarlamentissa ei toteudu klassinen parlamentaarinen demokratia, jossa hallituksella on oppositio. Europarlamentti on hänen mukaansa yhden ainoan vaihtoehdon parlamentti, jossa arvostelijat leimataan Euroopan vihollisiksi. Kansalaisen ja unionin edustajan suhde ei ole normaali äänestäjän ja häntä edustavan poliitikon välinen suhde, vaan kuilu on vielä paljon leveämpi kuin jäsenmaiden sisässä. Se kuilu on Klausin mukaan EU:n demokratiavaje. EU:ssa ei ole oikeaa demokratiaa.
    
Kun näin puhuu Tshekin presidentti, näyttää se sokea oikeistolainenkin kana ainakin jossakin maassa löytävän demokratian jyvän.
    
Suurten maiden eriarvoisen aseman EU:ssa on lopulta huomannut myös ulkoministeri Alexander Stubb, jonka naiivi usko EU:n demokratiaan on alkanut horjua vasta hänen alkaessaan oppia tarkastelemaan unioniaan myös oman maansa eikä vain sen iänikuisen EU:n näkökulmasta. EU:n demokratiavaje on sen isojen jäsenmaiden ylikansallinen ylivalta pienten maiden olemiseen ja elämiseen, ja se on EU:n olemus. Stubb tarvitsee vielä jatko-opintoja isänmaan puolustamisen asiassa, kuten Nato-vapaan Suomen ylläpidossa. Meille turvallista on olla eri veneessä valtioterroristien ja sotijavaltioiden kanssa, ja pojan pitää vähitellen oppia se ymmärtämään.